Dřevoobráběcí stroje

Obráběcí stroje jsou specializované zařízení určené pro třískové obrábění materiálu. Nejčastěji se jedná o stroje určené pro obrábění kovů, ale existují také stroje pro dřevo, sklo, umělé hmoty, keramiku a další materiály. Klíčovým znakem obráběcích strojů je právě třískové obrábění, což znamená, že ne všechny tvářecí stroje (například lisy, válcovací stolice, ohýbačky) nebo jiné typy strojů (ohraňovačky, strojní nůžky, leštičky) spadají do této kategorie.

Původně byly obráběcí stroje rozdělovány podle hlavního řezného pohybu na stroje s přímočarým pohybem (hoblovky, protahovačky) a stroje s otáčivým pohybem (soustruhy, vrtačky, frézky, brusky). Avšak existují stroje, u kterých nelze jasně určit, který z těchto pohybů je hlavní (například honovačky), a proto bylo toto původní třídění opuštěno. Nyní se obráběcí stroje dělí na univerzální, speciální a jednoúčelové.

Univerzální obráběcí stroje

Umožňují obrábět obrobky různých druhů a rozměrů pomocí různých operací. Příkladem univerzálního stroje je vodorovná vyvrtávačka, na které lze provádět řadu základních operací, jako je vrtání, vyvrtávání, frézování, soustružení, řezání závitů a s použitím přídavných pomůcek i protahování nebo obrážení. U některých univerzálních strojů je počet prováděných operací menší, například u konzolové frézky se provádí pouze frézování, ale díky volbě nástrojů a polohovacích přípravků lze dosáhnout složitých tvarů. Obráběcí stroj s nejmenším množstvím operací je vrtačka, která je však nezbytným nástrojem v každé dílně.

Speciální obráběcí stroje

Jsou zařízení, která se zaměřují na jednu konkrétní operaci a zpracovávají povrchy stejného druhu na různých obrocích s různými rozměry. Mezi ně patří například stroje určené pro výrobu ozubení.

Jednoúčelové obráběcí stroje

Jsou navrženy pro opakované operace na stejném obrobku. Jsou ideální pro hromadnou výrobu nebo pro úzké specializované technologie, jako je například vrtání hlavní kanónů nebo ručních zbraní.

Dřevoobráběcí stroje se používají pro rozřezávání, frézování, vrtání, soustružení a broušení dřeva. Kruhové pily a obojí pilami slouží k rozřezávání dřeva. Pro přesnější řezy se využívají pásy na pásových pilách. Kmeny dřeva se rozřezávají na vícelistových rámových pilách. Frézování dřeva může být buď rovinné nebo tvarové. Rovinné frézování se provádí na hoblovkách, kde se otáčející hlavou se dvěma až čtyřmi noži rychle (20 m/s) hobluje povrch. Pro vrtání se používají vodorovné vrtačky, známé také jako dlabačky, které mají dlabací vrták. Soustruhy na dřevo jsou jednoduché vysokootáčkové stroje s ručním posuvem nože. Brusky na dřevo mohou být diskové, válcové nebo pásové, a pro broušení se využívá brusného papíru nebo plátna.

Autor: Simon Křižák