Wolframové elektrody

 • pro svařování metodou TIG
 • pro svařování plasmou
 • přetavování elektrickým obloukem v inertních atmosférách, vyjiskřování apod.

Wolframové elektrody jsou vyrobeny a dodávány dle DIN EN 26 848 a dle ANSI/AWS A5.12, balení je v plastových obalech po 10-ti kusech.

Ve výrobním sortimentu jsou dále dodávány wolframové elektrody s obsahem oxidu vzácných zemin a prvku. Tyto oxidy výrazně podporují emisi elektronu a zlepšují tím zapalování a hoření elektrického oblouku.
Kromě vetší stability elektrického oblouku se také zvyšuje životnost wolframových elektrod. 

TYPY A BAREVNÉ ROZLIŠENÍ WOLFRAMOVÝCH ELEKTROD:

Průměr elektrod: 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 a 6,4 mm.
Délka elektrod: 175 mm (standardně)
50, 75, 150 mm (na vyžádání).

Dodávané rozměry a výrobní tolerance wolframových elektrod jsou shodné s EN 26 848, ANSI/AWS A5.12, BS 3019:Gr.1. 

Typ

Barevné označení

Obsah oxidů v %

Typ oxidů

WP

zelená

---

 

Lymox

růžová

1,80 - 2,20

Různé oxidy

WC20

šedá

1,80 - 2,20

CeO2

WL10

černá

0,90 - 1,20

La2O3

WL15

zlatá

1,40 - 1,60

La2O3

WL20

modrá

1,90 - 2,10

La2O3

WZ8

bílá

0,70 - 0,90

ZrO2

WT10

žlutá

0,80 – 1,20

ThO2

WT20

červená

1,70 - 2,20

ThO2

WT30

fialová

2,80 - 3,20

ThO2

WT40

oranžová

3,80 - 4,20

ThO2 

WOLFRAM - THORIOVÉ ELEKTRODY WT 10WT 20WT 30WT 40

 • Standardní elektrody, dobrá životnost a zapalování oblouku. Použití pro TIG svařování stejnosměrným proudem.
 • Pro korozivzdorné a žáruvzdorné oceli, med, tantal a titan.
 • Tento typ elektrod se používal v širokém rozsahu v minulosti. S ohledem na možnost tvorby sekundární radiace v
 • Thoriem kontaminovaném svarovém kovu, kdy se toto Thorium muže stát samo radioaktivním zářičem (např. při
 • prozařování svarového spoje) se od tohoto typu pomalu ustupuje a je nahrazován jinými typy, které zároveň
 • mají delší životnost.

WOLFRAMOVÁ ELEKTRODA - ČISTÁ WP

 • Čistá wolframová elektroda se používá pro svařování střídavým proudem, kde poskytuje vynikající stabilitu oblouku při svařování různými frekvencemi svařovacího proudu a při různých poměrech nastavení kladné a záporné vlny.
 • Použití této elektrody nachází uplatnění při svařování hliníku, hořčíku a hliníkových bronzů. 

ALTERNATIVA K ČERVENÝM ELEKTRODÁM

Univerzální elektroda bez přísad oxidu Thoria.

 • Díky kombinaci různých oxidů prvků vzácných zemin je dosaženo významného zvýšení životnosti a zlepšení charakteristik zapalování.
 • Neobsahují přísady oxidu Thoria, žádné problémy při použití, nakládání a likvidaci, žádná zdravotní rizika
 • 100% opakovatelnost výsledků svařování
 • Vhodné pro všechny procesy svařování TIG a plazmou, ideální pro automatizované procesy svařování, může být použita univerzálně i pro hliník.

WOLFRAM - CEROVÉ ELEKTRODY WC 20

Wolfram - Cérové elektrody poskytují vynikající vlastnosti při svařování stejnosměrným proudem s nízkým nastavením svařovacího proudu.
Elektrody poskytují vynikající zapalovací charakteristiky při nízkých proudech,dlouhou životnost a šetrnost k životnímu prostředí. 

WOLFRAM - LANTHANOVÉ ELEKTRODY WL 10WL 20WL 15

Wolfram - Lanthanové elektrody poskytují excelentní zapalování oblouku i při opětovném zapalování, dobrou stabilitu oblouku s nízkou hodnotou vypalování. Použití této elektrody je bez následné radiace a je považována za vhodnou alternativu k elektrodám typu WT 20 bez výrazných potřeb změn parametrů svařování. 

MATERIÁLY A VHODNÁ VOLBA WOLFRAMOVÝCH ELEKTROD

Volba typu elektrody a polarity závisí od svařovaného materiálu:
1 doporučená volba
2 nouzová možná volba
- nevhodná volba

Proudové zatížení elektrody pro stejnosměrný a střídavý proud závisí na průměru elektrody.
Pokud je proud příliš nízký bude elektroda nedostatečně zatížena s nestabilním a rotujícím obloukem.
Přetížení elektrody způsobí nadměrné odtavování wolframu, který se následně dostává do svarové lázně. 

Materiál

Typ elektrody

DC +

DC -

 

Hliník

WL 15,WP,WZ 8

2

2

AC

Slitiny hliníku

WL 15,WP,WZ 8

2

-

1

Hořčík

WP

-

2

1

Slitiny hořčíku

WP

-

2

1

Uhlíkové oceli

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

1

Nerez oceli

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

-

Hliníkový bronz

WP

-

-

-

Křemíkový bronz

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

1

Nikl, slitiny niklu

WP

1

-

2

Měd

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

-

Bronzi ostatní

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

-

Titan

WL 15,WC 20,WT 20

1

-

2

 

Autor: Simon Křižák