Elektrocentrály

Výběr elektrocentrály

 

Výběr Elektrocentrály

Elektrocentrály zde - www.svarecky-obchod.cz/elektrocentraly

Elektrocentrály jsou zařízení, která dodávají elektrickou energii v místech, kde není žádná přípojka. Elektrocentrály bývají vybaveny spalovacím motorem. Podle druhu paliva se elektrocentrály označují jako naftový nebo benzínový agregát. Elektrocentrály obsahují také generátor, který je spojen s motorem pomocí hřídele pro tvorbu elekrické energie.

Elektrocentrály se používají v místě, kde je potřeba elektrické energie nebo se používá jako záložní zdroj na důležitých místech jako jsou nemocnice, letiště a pod.

Elektrocentrály dále dělíme na elektrocentrály 230 V

Elektrocentrály 400 V na profesionální nasazení, elektrocentrály digitální pro citlivé přístroje a lpg elektrocentrály.

Elektrocentrály se dají dále rozdělit na dvě skupiny dle pohyblivosti a to na elektrocentrály stacionární nebo mobilní.
Jedním z nejdůležitějších parametrů u elektrocentrál HERON je, že agregáty ani při plném jmenovitém zatížení nepracují na pokraji svých sil a uváděné technické parametry splní s rezervou.
Jsou spolehlivé a už v sériové výbavě jsou běžně vybavené moderními technologiemi, které jsou obvykle dostupné jen jako nadstandardní výbava za příplatek.

Všechny industriální elektrocentrály Heron jsou vybavené automatickým elektronickým systémem vyrovnávání napětí AVR (Automatic Voltage Regulation) a díky kvalitě výstupního napětí (vyhlazení do max. ±5%) tak umožňují napájení i citlivých elektronických zařízení.
Ve výbavě mají elektrocentrály Heron s jmenovitým výkonem nad 2kW také digitální měřič motohodin, který zjednodušuje odečet servisních intervalů a odpracovaných hodin. Každá elektrocentrála Heron je vybavena automatickým systémem kontroly stavu oleje, který v případě nízké hladiny motor vypne a zabrání tak jeho poškození (nenahrazuje však předepsané úkony kontroly oleje při provozu).
Pro snažší výběr vhodné elektrocentrály Vám pomůže tabulka, ve které naleznete jednotlivé spotřebiče s příkony a elektrocentrály vhodné pro jejich používání. Více zde.

 

www.svarecky-obchod.cz/elektrocentraly


Elektrocentrály a jejich technologie

Jedním z nejdůležitějších parametrů elektrocentrály je, že ani při plném jmenovitém zatížení nepracují na pokraji svých sil a uváděné technické parametry splní s rezervou. Elektrocentrály jsou spolehlivé a už v sériové výbavě jsou vybavené moderními technologiemi, které jsou obvykle dostupné jen jako nadstandardní výbava za příplatek.

Všechny industriální elektrocentrály jsou vybavené automatickým elektronickým systémem vyrovnávání napětí AVR (Automatic Voltage Regulation) a díky kvalitě výstupního napětí (vyhlazení do max. 5%) tak umožňují napájení i citlivých elektronických zařízení.

Konstrukce elektrocentrály

Rámové elektrocentrály jsou osazené synchronním alternátorem s kvalitním vinutím, odolným tepelným náporům při dlouhodobé zátěži. Usazení v masivním ochranném rámu chrání elektrocentrály před poškozením. Konstrukce elektrocentrály nevyžaduje za podmínek ČSN-ISO 8528-8 uzemnění.

Využití elektrocentrály

Jednofázové a třífázové elektrocentrály industriální řady představují ideální zdroj stabilního napětí na stavbách, při montážních pracech v terénu, v mobilních servisních jednotkách, ale také pro rekreační účely na chatách, zahradách apod. Díky systému regulace napětí jsou vhodné pro napájení elektrického nářadí a elektromotorů, topných a osvětlovacích těles či svářecích agregátů.

Druhy elektrospotřebičů

1. Elektrospot­řebič odporového typu Mezi elektrospotřebiče odporového typu patří např. klasická žárovka, varné konvice, vysoušeče vlasů, toustovače, topná tělesa atd. Tyto spotřebiče jsou pro elektrocentrály bezproblémové, např. výkon elektrocentrály pro 2kW spotřebič musí být nejméně 2 kVA.

2. Elektrospot­řebič induktivního typu Mezi elektrospotřebiče induktivního typu patří např. elektromotory, ruční elektronářadí, vrtačky atd. Tyto spotřebiče potřebují vzhledem ke ztrátam ve vinutí elektromotoru k napajení nutný o 30% vyšší výkon elektrocentrály než je uváděn štítkový výkon spotřebiče.

3. Elektrospot­řebič kapacitního typu Mezi elektrospotřebiče kapacitního typu patří např. zářivky, výbojky, fotoblesky atd. Tyto spotřebiče potřebují pro svůj zážeh 1,5× vyšší výkon elektrocentrály než je uváděn štítkový výkon spotřebiče.

 

Ve výbavě elektrocentrály s jmenovitým výkonem nad 2kW je také digitální měřič motohodin, který zjednodušuje odečet servisních intervalů a odpracovaných ho­din.

Všechny elektrocentály jsou vybavené automatickým systémem kontroly stavu oleje, který v případě nízké hladiny motor vypne a zabrání tak jeho poškození.
Konstrukce elektrocentrály

Rámové elektrocentrály jsou osazené synchronním alternátorem s kvalitním vinutím, odolným tepelným náporům při dlouhodobé zátěži. Usazení v masivním ochranném rámu chrání elektrocentrály před poškozením. Konstrukce elektrocentrály nevyžaduje za podmínek ČSN-ISO 8528-8 uzemnění.
Využití elektrocentrály

Jednofázové a třífázové elektrocentrály industriální řady představují ideální zdroj stabilního napětí na stavbách, při montážních pracech v terénu, v mobilních servisních jednotkách, ale také pro rekreační účely na chatách, zahradách apod. Díky systému regulace napětí jsou vhodné pro napájení elektrického nářadí a elektromotorů, topných a osvětlovacích těles či svářecích agregátů.
Druhy elektrospotřebičů

Použití elektrocentrály podle parametrů

Elektrocentrály jsou tzv. „měkký zdroj" el. energie. Pro spolehlivý rozběh připojených spotřebičů je proto nutné zohlednit jejich konstrukci a příkon.

Spotřebiče odporového typu

Do plného jmenovitého výkonu elektrocentrály; např. elektrická topení, horkovzdušné pistole, klasická žárovka, rychlovarná konvice, fén na vlasy apod. Tyto spotřebiče jsou pro elektrocentrálu bezproblémové, výkon těchto elektrospotřebičů je obvykle udáván ve watech (W) nebo v ampérech (A), v některých případech jsou uvedeny obě hodnoty. V tomto případě lze vhodnou elektrocentrálu navrhnout podle uváděného štítkového výkonu spotřebiče (W) nebo příkonového proudu (A) tak, aby plný jmenovitý zdánlivý výkon centrály ve volt-ampérech (VA) byl nejméně stejně veliký.

Stroje s elektromotory

Tyto spotřebiče jsou charakteristické tím, že vzhledem ke ztrátám ve vinutí elektromotoru (tzv. štěpení magnetického pole) je k napájení za chodu nutný o cca 30% vyšší výkon elektrocentrály, než je uváděný výkon spotřebiče a navíc k rozběhu spotřebiče je nutný dokonce až několika násobně vyšší příkon, než je jejich deklarovaný. Tento štítkový (deklarovaný) výkon ve většině případů označuje příkon nezatíženého stroje. Proto nelze navrhnout vhodnou elektrocentrálu pouze podle uváděného štítkového výkonu (W) spotřebiče. Pro navržení vhodné elektrocentrály je potřebné znát maximální rozběhový proud (A) spotřebiče a provozní odběr proudu (A) daného spotřebiče.

Stroje s komutátorovými motory

Stroje s komutátorovými motory, jako jsou úhlové brusky, vrtačky, bourací kladiva, řetězové pily, vysavače či domácí roboty, potřebují na svůj rozběh výkonový přesah 1,5 až 2-násobný (v případě motorů s výkonem vyšším než 1,5 kW doporučujeme počítat s přesahem 2 až 2,5-násobným).
Stroje s indukčními motory s kotvou na krátko (asynchronní) jsou stroje s tzv. těžkým startem, které na svůj rozběh vyžadují výkonový přesah elektrocentrály 3 až 5-násobný. Spotřebiče zatížené od samotného rozběhu, jako jsou kompresory, mrazničky, domácí vodárny apod., vyžadují na rozběh přesah výkonu 5 až 10-násobný.

Audiotechnika a další domácí spotřebiče

např. tele­vizory, radiopřijímače, žehličky, rychlovarné konvice, vyžadují výkonový přesah elektrocentrály 1,5 až 2-násobný.

Svářečky

Na vybrané modely je možné připojit svařovací aparáty (invertory starší konstrukce však vyžadují až dvojnásobný přesah výkonu.)

Spotřebiče kapacitního typu

Mezi spotřebiče kapacitního typu lze zařadit např. fotoblesky, neonové zářivky, výbojky apod., které nelze zařadit mezi indukční nebo odporové zátěže. Tyto spotřebiče jsou charakterem svých vlastností vzhledem k napájení elektrocentrálou kritické.
Je lepší napájení těchto spotřebičů konzultovat s autorizovaným prodejcem či elektrikářem specialistou. Tím se předejde velkým problémům a případným finančním ztrátám. Obecně tyto spotřebiče mohou být napájeny pouze elektrocentrálami vybavenými synchronním alternátorem s regulací. Pro zážeh musí výkon centrály přesahovat štítkový příkon spotřebiče 1,5 až 2-násobně.

Upozornění: s délkou napájecího kabele dochází k růstu elektrických ztrát a elektrickému proudu musí odpovídat průřez vodiče.
V případě pochybností je lepší volit elektrocentrálu výkonnější, zejména pro napájení spotřebičů starších, u kterých lze očekávat nižší stupeň účinnosti.
U kritických spotřebičů doporučujeme dohodnout s prodejcem zkoušku a spotřebič vyzkoušet ještě před zakoupením elektrocentrály.

Invertorová technika AVR použitá v elektrocentrálách zajišťuje mimořádně kvalitní a stabilní dodávku el. proudu. Tyto elektrocentrály jsou určeny pro napájení spotřebičů na chatách, karavanech či lodích, lze s těmito elektrocentrálami napájet velmi citlivé spotřebiče, výpočetní techniku nebo dokonce lékařské přístroje apod.