K čemu slouží úhlová bruska a stolní kotoučová bruska?

Úhlová bruska - Všestranný nástroj pro broušení a dělení materiálů

Úhlová bruska je velmi účinným nástrojem pro dělení kovů a broušení různých materiálů. Často je však opomíjena domácími kutily, přestože nabízí mnoho využití a patří mezi všestranné stroje. Na druhou stranu stolní kotoučová bruska se specializuje především na broušení, ale ve vaší dílně si najde své nezastupitelné místo.

Úhlová bruska, známá také jako flexa, karbina, karboflexka nebo rozbrušovačka, je oficiálním názvem pro tento nástroj. Osa rotačního nástroje (kotouče, kartáče, válce) je kolmá k ose elektromotoru, a síla se přenáší pomocí úhlového převodu.

Rychlost otáčení brusky je klíčová

Úhlové brusky se často dělí podle velikosti kotouče, který se do nich upíná. Tato velikost ovlivňuje počet otáček. Většina kotoučů je navržena pro maximální obvodovou rychlost 80 m/s. Například u kotouče o průměru 125 mm to představuje 12 223 otáček za minutu, zatímco kotouč o průměru 230 mm dosahuje stejné rychlosti při 6643 otáčkách za minutu.

Obecně platí, že otáčky strojů pro různé průměry kotoučů jsou vždy nižší než mezní otáčky, například 12 000 nebo 6600 otáček za minutu.

Některé modely menších úhlových brusek umožňují nastavit otáčky v určitém rozsahu, například od 3000 do 12 000 otáček za minutu pro řezání a hrubování, nebo v nižším rozmezí 2000–4000 otáček za minutu pro broušení a leštění.

Kromě nejběžnějších průměrů 125 a 230 mm existují také kotouče o průměru 115, 150 a 180 mm, které se používají v závislosti na konkrétních potřebách a aplikacích.

Rozmanité velikosti brusek pro různé potřeby

Výběr správné úhlové brusky je klíčovým rozhodnutím pro každého domácího kutila. Existují různé velikosti brusek, které odpovídají specifickým úkolům. Přitom je důležité zvolit typ s vhodným nastavením otáček. Příkon brusek se pohybuje v rozmezí od 500 do 1900 wattů.

Platí, že výkonnější brusky zvládnou vyšší zatížení bez přehřívání. Pro běžné práce je optimální volbou bruska s příkonem 800–1000 W, která nabízí vyvážený výkon.

Náročnější uživatelé, kteří se zabývají pracemi v rodinných domech, by měli sáhnout po větší úhlové brusce s kotoučem o průměru 230 mm. Tato velká bruska poskytuje výhodu při dělení stavebních materiálů.

Velká úhlová bruska, známá také jako \"flexa\", disponuje vyšším výkonem (1800–2600 W) a nemá regulaci otáček.

Brusky s kotoučem o průměru 150 mm jsou odvozené od menších úhlových brusek a při zachování nízké hmotnosti poskytují větší prořez.

Naopak brusky s kotoučem o průměru 180 mm vycházejí z velkých úhlových brusek a nabízejí nižší prořez jako kompromis za přijatelnou hmotnost. Tyto brusky jsou zejména využívány v různých řemeslných a průmyslových odvětvích. Mít doma celou řadu různých velikostí je zbytečným luxusem.

Důležité příslušenství při práci s brusky

Samotná úhlová bruska je bez vhodného příslušenství nedostačující. Nejběžnější příslušenství zahrnuje kotouče pro dělení materiálů a tzv. hrubování. Záměrně používáme termín \"hrubování\" namísto \"řezání\", protože úhlová bruska materiál (obvykle kov nebo minerální materiály) odstraňuje broušením při současném opotřebovávání vlastního nástroje.

Dělicí kotouče mohou být lisované z brusného materiálu nebo kovové s vrstvou brusného materiálu (laicky označované jako diamantové kotouče). Čím je „řezný“ kotouč tenčí, tím menší klade při práci odpor a tím užší je řez v materiálu.

Výkonné brusné kotouče pro hrubování

Pro hrubé broušení a efektivní odstraňování materiálu se používají silné kotouče vyrobené lisováním brusného materiálu. Tyto kotouče jsou dostupné ve všech průměrech a jsou vhodné pro hrubovací práce.

Broušení může být prováděno také pomocí lamelových nebo fíbrových kotoučů. Tyto kotouče mají brusná zrna zalita do pružného pojiva z umělé pryskyřice, což jim umožňuje lépe kopírovat křivky povrchu materiálu. Jsou podobné brusným papírům a plátnům s různou zrnitostí (16 až 150), které se používají pro hrubé až jemné broušení. Tyto kotouče jsou vyráběny do průměru 180 mm.

Kromě řezných a hrubovacích kotoučů pro kov a minerální materiály a univerzálních brusných kotoučů existuje také široká škála speciálního příslušenství. Mezi ně patří kartáčové kotouče, zubové frézovací kotouče, hoblovací kotouče, rašplovací kotouče, brusné a lešticí rouno ve formě disků s upínáním na unášecí talíř pomocí suchého zipu nebo válců s upínáním pomocí speciálního unášeče.

Jedinečné stroje s úhlovým převodem jsou kotoučové pily vybavené protiběžnými zubovými kotouči. Tyto pily jsou určeny pro řezání dřeva, plastu a kovu.

Kotouče s plátky ze slinutých karbidů nebrusí materiál, ale doslova jej ukusují, což způsobuje nižší tření a snižuje ohřevání obrobku i nástroje. Navíc při řezání železných kovů nevznikají jiskry.

Práce s protiběžnými pilovými kotouči je rychlejší než práce s odbrušovacími kotouči.

Bezpečnost při práci s brusky

Úhlové brusky mají vysoké otáčky, přesněji nástroje mají vysokou obvodovou rychlost. Vedle rychlého postupu práce to znamená také vyšší riziko úrazu.

Rychle rotující nástroj může zachytit volnou část oděvu, při kontaktu s jakoukoli částí těla způsobí velmi rychle poranění.

Při odbrušování obrobku, případně i nástroje, dochází k odletování malých kousků materiálu, u železných kovů také jisker. Proto je nezbytné používat ochranu zraku (brýle, obličejový štít).

Obrábění vysokými otáčkami způsobuje také velký hluk, proto si chráníme také sluch, a to sluchátky či ucpávkami. Pokud je pro daný nástroj předepsáno použití ochranného krytu, namontujeme jej na úhlovou brusku. Omezuje riziko poranění a usměrňuje proud částic a jisker.

Úhlovou brusku bychom měli držet pevně oběma rukama, protože při práci může dojít ke zpětnému vrhu a ztrátě kontroly nad strojem. Při správné obsluze bychom následky zpětného vrhu měli zvládnout, pomoci nám může také mechanická nebo elektronická spojka, která bývá součástí dražších modelů úhlových brusek.

Užitečnou funkcí je také omezení rozběhového proudu, které umožňuje postupné roztočení nástroje. Tato funkce slouží jako ochrana před proudovým rázem při rozběhu elektromotoru a eliminuje riziko přepálení pojistek. Pozvolný rozběh také přispívá k pohodlnějšímu ovládání brusky.

Pokud jde o brusky s aretací trvalého chodu, je žádoucí mít funkci, která automaticky vypne brusku v případě výpadku proudu nebo vytažení přívodního kabelu ze zásuvky, i když spínač zůstane zapnutý. Pro pokračování v práci je nezbytné nejprve vypnout brusku a poté ji opět zapnout.

Stolní brusky

Stolní kotoučové brusky jsou primárně určeny k broušení, ale existují různé modely s různým příslušenstvím, včetně kotoučů pro leštění a dalších úkonů.

Základní modely mají dva kotouče umístěné na obou koncích rotujícího elektromotoru. Jeden kotouč je hrubší a slouží pro rychlé broušení, zatímco druhý kotouč je jemnější a vhodný pro dokončovací práce. Kotouče se liší nejen ve velikosti (vnější průměr a šířka), ale také v průměru upínacího otvoru a zrnitosti.

Existují také modely se zabudovanou převodovkou, která umožňuje jednomu z kotoučů pracovat s nižšími otáčkami. Tento typ brusek je obzvláště vhodný pro broušení nástrojů, kde je potřeba pomalejší postup, aby nedošlo k přehřátí ostří a změkčení tvrdosti. Pomaloběžný kotouč je často ponořen do vody, což zajišťuje lepší chlazení a jemnější broušení.

Tyto stolní kotoučové brusky bývají vybaveny systémem vodítek pro přesné broušení nástrojů pod požadovaným úhlem.

Autor: Simon Křižák