Měřící lasery

Měřicí lasery se stávají nepostradatelnými při stavbě domu, jsou neocenitelné pro odborníky v oblasti stavebnictví. Největší výhodou laserových měřicích zařízení je jejich přesnost, kterou oceníte nejen při konstrukci vnějších zdí, ale také při instalaci poliček či věšení obrazů. Měřící laser je nástrojem, který se může hodit komukoli.

Na trhu naleznete měřicí lasery v mnoha variantách. Než si vyberete konkrétní měřící přístroj, zvažte, jak často a k jakým účelům laser plánujete používat. Levnější měřidla, která jsou dostatečná pro občasné domácí použití, mohou mít odchylku cca 5 mm na délku 10 metrů, zatímco dražší profesionální zařízení mohou mít odchylku jen 1 mm na 10 metrů.

Typy

Měřicí lasery jsou k dispozici v různých provedeních, pro domácnost se nejčastěji kupují jednoduché křížové lasery, zatímco profesionálové vyžadují kvalitnější bodové nebo rotační lasery, nebo v současnosti velmi oblíbené laserové dálkoměry.

Křížový laser

Křížový laser je považován za základní měřicí laser. Křížový laserový ukazatel vám poskytne přesnost, kterou byste očekávali od vodováhy. Křížový laser je schopen vyprojektovat vertikální i horizontální linii. Tyto linie pak na rovné ploše vytvářejí kříž. I přes jejich základní povahu naleznete křížové lasery s vysokou přesností, jejichž odchylka může být +-2 mm na vzdálenost 10 metrů.

Nevýhodou tohoto typu je menší viditelnost, předpokládaná dosažitelná vzdálenost paprsku je kolem 10 metrů. Křížový laser je tedy ideální hlavně pro použití v interiéru, kde nebude viditelnost paprsku snižovat sluneční světlo.

Křížový laser využívá zelený nebo červený paprsek. Z pohledu viditelnosti je výhodnější zelený laser, jehož viditelnost je zhruba 4 x lepší než viditelnost červeného paprsku. Zelený laser je vhodný i pro měření v exteriéru. Viditelnost paprsku můžete zvýšit pomocí speciálních brýlí.

měřící laser

Rotační laser

Rotační laser také projekciuje linie v vertikální i horizontální rovině. Rotační laser je navíc schopen pracovat se sklonem v osách, což je výhodné při práci pod úhlem. Hlavní výhodou tohoto typu je jeho schopnost a výkonnost. Díky lepší viditelnosti světelného paprsku je možné rotační laser využívat na staveništích i v exteriéru.

Potrubní laser

Tento speciální typ měřicího laseru je určený pro instalatéry, topenáře a podlaháře. Potrubní laser se hodí při instalaci potrubí, přičemž oceníte vysoký dosah světelného paprsku, nadprůměrný výkon a vysokou přesnost. Nevýhodou tohoto měřidla je jeho vyšší nákupní cena.

Laserový dálkoměr

Laserový dálkoměr nebo také laserový metr je velmi oblíbený stavební měřič, který je primárně určen na dálkové měření. Díky dálkoměru budete schopni měřit do velké dálky bez asistence druhé osoby.

Laserový měřič vzdálenosti je vhodný pro měření uvnitř objektů i pro venkovní měření. Laserový dálkoměr může měřit ve vzdálenosti 150 – 1 500 m, své využití má díky tomu také v lesnictví, při stavbě silnic, v myslivectví nebo zemědělství.

Laserové dálkoměry jsou doplněny o několik funkcí, které využijí zejména profesionálové. Typickou funkcí je autokalibrace, funkce pro malíře, měření pomocí Pythagorovy věty.

Laserová vodováha

Laserová vodováha je na rozdíl od klasické vodováhy doplněna o laserový paprsek. Ten je schopen promítnout rovinu na jakoukoliv rovnou plochu. Měření s laserovou vodováhou je velmi přesné. Odchylka měření je cca 0,5 mm/1 metr. To, zda je laserová vodováha kvalitní poznáte i podle frézovaných hran. Levné vodováhy nemají hrany frézované a jejich přesnost je díky tomu menší.

Laserové vodováhy jsou k dostání v různých délkách. Krátké vodováhy mají délku do 40 cm, jsou určeny spíše pro méně náročné měření. Za universální jsou považovány vodováhy s délkou do 60 cm. Nejnáročnější uživatelé mohou koupit vodováhu s délkou až 200 cm.

Napájení

Pro fungování laserových měřidel je třeba zdroje energie. Podle toho, jaký způsob napájení laser používá, je možné je rozdělit do dvou skupin.

Bateriové

Laserová měřidla, která jsou napájená pomocí baterií, jsou obecně považována za méně výkonná. Můžete tedy očekávat menší dosah. Tyto přístroje jsou vhodné především pro běžné použití v domácnosti.

Akumulátorové

Přístroje s vyšším výkonem jsou určeny pro profesionální použití, ale mohou být použity i pro náročnější měření v domácnosti. U těchto laserových měřicích přístrojů je důležité sledovat výdrž baterie, která by měla být optimálně kolem 6 hodin. Některé lasery mohou být používány i během dobíjení, což umožňuje neomezenou dobu použití.

měřící laser

Měření

U laserových měřidel vzdálenosti jsou nejdůležitějšími parametry ty, které se týkají přesnosti měření, viditelnosti a dosahu světelného paprsku.

Přesnost měření – odchylky se obvykle udávají v mm/m. Ekonomičtější přístroje mají odchylku měření asi +-5mm/10 metrů, zatímco profesionální přístroje jsou výrazně přesnější s odchylkou okolo +- 0,5 mm/10 m.

Viditelnost

Pro přesné měření je nezbytné, aby světelný paprsek byl dobře viditelný. S nižší viditelností je třeba počítat při venkovním použití za jasného dne. Laserová měřidla používají červený nebo zelený světelný paprsek. Pokud potřebujete laser pro měření venku, doporučujeme zvolit měřidlo se zeleným světlem. Červený světelný paprsek má až třikrát menší viditelnost.

Dosah

Dosah určuje vzdálenost, na kterou budete moci měřit. Pro domácí použití je dostatečné laserové měřidlo s dosahem do 20 metrů, pro profesionální potřeby jsou k dispozici přístroje s dosahem větším než 500 metrů.

Měrná jednotka

Měření lze provádět v metrech, centimetrech i milimetrech. Můžete však používat i méně běžné měrné jednotky jako stopy (označené zkratkou ft) nebo palce (označené zkratkou in). Měrnou jednotku lze nastavit pomocí ovládacích tlačítek.

Výkon

Výkonnost přímo ovlivňuje jak viditelnost, tak i dosah laserového paprsku. Jejich proporcionalita je zřejmá - s vyšším výkonem se zlepšuje viditelnost a roste dosah.

Levnější laserové měřiče běžně nabízejí výkon mezi 1 až 5 mW, zatímco profesionální zařízení nabízejí výkony v rozmezí 10 až 50 mW. Výkon nebývá často specifikován u přístrojů, takže je nutné odhadnout ho na základě informací o dosahu a viditelnosti.

Odolnost

Laserové měřiče vzdálenosti jsou často používané v sektoru stavebnictví, takže by měly být odolné proti náročnějším podmínkám a nepříznivému počasí. Stupeň ochrany přístroje je označován IP kódem, který je následován dvěma čísly. První číslo reprezentuje odolnost vůči vodě a druhé ukazuje odolnost proti pevným a prachovým částicím. Platí pravidlo, že vyšší hodnoty znamenají lepší ochranu.

U nejlevnějších zařízení nemusí být stupně ochrany uvedeny. Zařízení v střední cenové kategorii bývají označena kódem IP65, zatímco nejluxusnější mohou dosáhnout hodnoty IP68.

Operační teplota - u každého laseru by měla být uvedena teplota, při které lze přístroj používat. Většina měřicích zařízení umožňuje provoz v průběhu celého roku v teplotách od -10 °C do +40 °C.

Funkce

Laserové měřiče vzdálenosti jsou doplněny mnoha různými funkcemi. Některé funkce mohou být velmi užitečné, zatímco jiné nemusíte vůbec využívat. S rostoucím počtem funkcí se zvyšuje také pořizovací cena, takže si důkladně rozmyslete, jaké funkce využijete.

Displej - standardem je přítomnost displeje na každém kvalitním měřiči. Můžete si vybírat mezi barevným a černobílým displejem, ale mnohem důležitější je jeho viditelnost a čitelnost. U dražších zařízení může být k dispozici i podsvícení.
Auto-nivelace - užitečná funkce, která zajistí přesné měření i v případě, že je zařízení mírně nakloněné. Lasery jsou schopny kompenzovat naklonění v rozmezí 4 až 5°.
Výpočty - automatický výpočet objemu nebo plochy měřeného prostoru je velmi praktický, zejména pro měření uvnitř objektů. Tuto funkci často využívají například malíři nebo podlaháři.
Měřicí módy - laserové měřiče mohou promítat body nebo čáry v různých formátech. Díky měřicím módům můžete čáry zobrazovat pod různými úhly.
Vodováha - měřiče mohou být vybaveny i integrovanou vodováhou, která vám pomůže umístit měřič do ideální polohy.
Magnet - s magnetem můžete měřič připevnit na kovovou plochu.
Paměť - měřiče obvykle obsahují paměť, takže můžete vyhledávat informace o předchozích měřeních. Přístroje s možností bezdrátového přenosu dat pomocí Bluetooth umožňují přenést výsledky měření do počítače nebo jiného zařízení.
Automatické vypnutí - tato funkce pomáhá prodloužit životnost baterie. Indikátor stavu baterie vás upozorní na nízkou kapacitu.

měřící laser

Dotazy a reakce

Jaká je podstata zeleného laseru?

Zelený laser přináší výhodu v podobě lepších vizuálních vlastností, což umožňuje promítat světelný paprsek na materiály, kde by červený laser byl neúčinný. U zelených laserů je také důležité vědět, jaký je teplotní rozsah, v němž mohou pracovat. Méně nákladné lasery pracují v rozmezí – 10 °C až + 35 °C, zatímco nákladnější modely mohou fungovat v teplotním spektru – 15 °C až + 45 °C.

Jak se liší bodový a čárový laser?

Bodové lasery generují světelné body a umožňují tak určovat středové body nebo zaměřovat specifické objekty. Naopak čárové lasery tvoří světelné linie, které vám umožní vymezit přesné roviny. Tyto lasery jsou ideální pro přesné práce, jako je montáž polic, obkladů, malování a další stavební činnosti.

Proč je průměr laserového bodu důležitý?

Tato hodnota je úzce spojena s pohodlím uživatele a záleží na tom, jakou vzdálenost budete měřit. Průměr bodu se obvykle pohybuje mezi 0,2 a 6 mm, přičemž existuje možnost jeho nastavení.

Při měření na vlhké omítce může být světelný paprsek méně viditelný než na suché zdi. Viditelnost paprsku je možné zlepšit pomocí speciálních brýlí, které jsou někdy součástí balení určitých přístrojů. Tyto brýle lze také zakoupit samostatně.

Autor: Simon Křižák