Kompresory

Několik užitečných rad jak vybírat  kompresory a rady pro jejich provoz.

 

Páru užitečných rad jaký vybrat kompresor a něco o jeho jeho provozu:

Obsah článku

  • Výběr kompresoru podle výrobce
  • Jak zjistit potřebný výkon kompresoru pro mou potřebu
  • Druhy použití kompresorů
  • Jak velkou tlakovou nádobu
  • Kompresor olejový nebo bezolejový ?
  • Hlučnost kompresoru
  • Umístění kompresoru
  • Provoz kompresoru
  • Trocha legislativy
  • Něco z bezpečnosti

Výběr podle výrobce

Nejprve si získejte relevantní informace o výrobci kompresoru. Tato informace by Vám měla napovědět něco o kvalitě a případné možnosti získání náhradních dílů. Za jistou dobu provozu budete zcela jistě potřebovat náhradní díl a může se stát, že kvůli drobnosti můžete kompresor vyhodit pokud nedostanete náhradní díl. Velká část evropské produkce kvalitních kompresorů již zmíněné kategorie pochází od italských výrobců i když se prodávají pod značkami znějícími německy.

Další kategorií jsou kompresory dovážené z Asie. Je s nimi zaplaven trh. Jsou to většinou tvarové plagiáty evropské produkce. Kompresory na obrázku vypadají naprosto shodně, překvapení je pod kapotáží. Vzhledově totožný kompresor pak vypadá jako axiální provedení (rotor motoru je ve stejné ose jako kliková hřídel kompresoru) , ale pod tvarově stejnou kapotou najdete uhlíkový motor s řemínkovým převodem, celé to připomíná starší provedení šicího stroje. Takový kompresor má sice tlakový spínač, ale tento spínač není vybaven odfukovacím ventilkem, který při vypnutí kompresoru odtlakuje válec. Takový kompresor se při opětovném startu nerozběhne, spálí se motor, nebo se zničí převodový řemínek.U takového kompresoru najdete odkalovací ventil na boku tlakové nádoby, to proto, aby jste "nemohli" kondenzát úpně vypustit, vždy zůstane v nádobě min 10 lt kondenzátu. Pokud je takový kompresor axiálního provedení, často se stává, že stator motoru a rotor má malý průměr kvůli úspoře materiálu, motor pak nemá dostatečný kroutící moment a špatně se rozbíhá. Kovové materiály na těchto výrobcích jsou z recyklátů, kov válce je porézní, často s průhlednými dírami (viděli jsme na "vlastní oči") , „hliníkové“ součásti jsou nejasného složení a pro retuš povrchu se lakují barvou. Plasty jsou tenké, nebezpečné svou křehkostí, zvláště jako kryty ventilátorů. Takový model má podle našich zkušeností životnost cca 4 hodiny.

Jak zjistit potřebný výkon kompresoru pro mou potřebu?

Základní orientační technický údaj je sací výkon kompresoru a max. tlak v tlakové nádobě. Hodnota sacího výkonu je často skrývána za obrovský objem tlakové nádoby, která nemá až tak zásadní význam. Objem tlakové nádoby nám spíše napovídá jaký objem energie máme naakumulovaný v podobě stlačeného vzduchu k okamžitému použití. Sací výkon kompresoru (pro jednoduchost jednopístového kompresoru) je objem válce x počet otáček a udává se v lt/min. To je jediný relevantní údaj o výkonu kompresoru a udává ho každý výrobce. Jaký je výkon na výstupu kompresoru je dáno hodnotou momentálního tlaku stlačeného vzduchu a jeho momentální teplotou a tyto hodnoty jsou velmi proměnné. Pokud už se udává výkon kompresru na výstupu, je to při hodnotě tlaku 6-7 bar a dojde se k němu následujícím výpočtem. Pokud budete na kompresor připojovat pneumatické nářadí, u něho je udávána hodnota spotřeby vzduchu při určitém tlaku, volbu výkonu kompresoru k takovému spotřebiči provedete tak, že vypočtete z udávaného sacího výkonu kompresoru 60% a to je orientačně výstupní výkon pro daný spotřebič vzduchu. Doporučujeme zvolit ještě nějakou rezervu, hlavně podle intenzity odběru vzduchu.

Druhy použití kompresorů

Pokud potřebujete kompresory na nafukování pneumatik, bazénu, míčů apod., nemusíte se nějak zvlášť zabývat jeho sacím výkonem, ten by se měl pohybovat někde nad 100 lt/min u tohoto použití je spíše důležitější hodnota max. tlaku. Takový kompresor nepotřebuje tlakovou nádobu jako zásobník energie. Jestliže budete na kompresor připojovat pneumatické nářadí, nejprve si u něho zjistěte jeho spotřebu vzduchu a pak spočtěte podle předcházejícího návodu nutný výkon kompresoru. Vždy po výpočtu zvolte výkon kompresoru s rezervou, vyvarujete se tak nadměrnému opotřebení stroje. Nejsou ojedinělé případy, kdy zákazník zvolí výkon kompresoru podle ceny tzv. „na doraz“ a za půl roku přijde pro nový stroj z důvodu nedostatku jeho výkonu.

Jak velkou tlakovou nádobu?

Tlaková nádoba kompresoru (jinak také větrník) je zásobník energie ve formě stlačeného vzduchu. Jak bylo již zmíněno, na nafukování pneumatik nebo bazénů nepotřebujete kompresor s nádobou. Velikost tlakové nádoby volte spíše s ohledem na to, zda se budou v odběrech stlačeného vzduchu vyskytovat nárazové intenzivní odběry. Na to je dobré vědět jak časté tyto nárazy budou a jaká bude spotřeba stlačeného vzduchu. Pokud to nejste sami odhadnou, zavolejte a pokusíme se Vám s volbou poradit podle našich zkušeností.

Kompresor olejový nebo bezolejový?

Olejový kompresor má mazání válce uzpůsobeno podobně jako u spalovacího motoru. Olej je v tomto případě rozstřikován do prostoru válce pod pístem klikovkou a pístním kroužkem stírán zpět. U tohoto druhu kompresoru se dostávají olejové páry do stlačovaného vzduchu. Pokud se ke kompresoru připojuje pneumatické nářadí, není to na škodu, některé pneumatické nářadí se stejně musí přimazávat přidáním oleje do výstupu stlačeného vzduchu. Bezolejový kompresor nemá klasický píst kvůli zamezení nadměrného tření, ale na ojnici je přpevněna tenká destička se speciálním teplotně a oděruodolným těsněním.Takovýto kompresor nemá ve stlačeném vzduchu obsaženy olejové páry a je vhodný pro potravinářství, pro restaurace na výčep piva, akvaristiku apod. U tohoto kompresoru je ale limitovám výkon právě jeho konstrukcí.

Hlučnost kompresoru

Hlučnost kompresoru je také důležitý parametr, zvláště když je umístěn přímo v pracovním prostoru. U každého výrobce se dá zjistit hlučnost kompresoru. Základní laické kritérium pro zjištění úrovně hluku jsou otáčky a výkon kompresoru. Obecně platí, že čím vyšší jsou otáčky kompresoru, tím je vyšší jeho hlučnost. V naší nabídce kompresorů jsou stroje označené Long Life, což je označení pro kompresory se sníženými otáčkami a tím i prodlouženou životností.  Zde se nabízí použití dvoupístových kompresorů, které mají už z konstrukce nižší otáčky než jednopístové axiální kompresory. Pokud má být kompresor používán k intenzivní pracovní činnosti, měl by být umístěn mimo pracovní prostor.

Umístění kompresoru

U kompresoru používaném jen příležitostně jeho pracovní umístění neřešíme. Takový kompresor je pouze třeba skladovat v suchém temperovaném prostoru. U kompresorů určených k pracovní činnosti je lépe zvolit stanoviště mimo pracovní prostor a tlakový vzduch přivést na pracoviště tlakovou hadicí nebo zřídit rozvod tlakového vzduchu po provozovně. Takový kompresor by měl být umístěn v temperovaném prostoru, mimo přímé sluneční záření. Pokud by byl kompresor v zimě vystaven teplotám pod bod mrazu, budete mít problémy s jeho rozběhem. Pokud bude kompresor v létě na přímém slunci bude se zbytečně přehřívat.

Provoz kompresoru

Provoz kompresoru začíná jeho připojením k síti a pak spuštěním. Nabíhající kompresor začíná tlačit vzduch do tlakové nádoby. V této fázi je otevřen odvzdušňovací ventil, který otevírá prostor válce, při náběhu kompresoru se ozývá syčení jako by unikal vzduch netěsností. Tento odvzdušňovací ventil umožňuje náběh kompresoru bez protitlaku ve válci a usnadňuje jeho rozběh. Odvzdušňovací ventil se automaticky uzavře cca po 20sec. od náběhu kompresoru. Tento odvzdušňovací ventil většinou bývá součástí tlakového spínače. Pokud kompresor natlačí vzduch na požadovanou hodnotu, tlakový spínač vypne kompresor a odvzdušňovací ventil opět automaticky odtlakuje prostor nad pístem a tak připraví kompresor k dalšímu startu. Nikdy proto nevypínejte jedoucí kompresor vytažením ze zásuvky, obejdete tím funkci automatického odvzdušnění válce a kompresor se při dalším náběhu nerozběhne, hrozí spálení motoru.

Tlakovou nádobu kompresoru pravidelně odkalujte vypouštěcím ventilkem. V tlakové nádobě se sráží atmosferická vlhkost a olejové páry. Důležité je u olejových kompresorů kontrolovat hladinu oleje v klikové skříni, většinou průhledítkem na klikové skříni kompresoru.

U kompresorů s převodem klínovým řemenem pravidelně kontrolujte jeho napnutí. Na kompresoru neprovádějte žádné neodborné úpravy a zajistěte jeho pravidelnou revizi kompresoru a zvláště tlakové nádoby. Chraňte před poškozením pojistný ventil tlakové nádoby.

Trochu legislativy

Každý kompresor by měl být vybaven prohlášením o shodě od výrobce a k tlakové nádobě by měl být přiložen pasport tlakové nádoby a pojistného ventilu. Tyto doklady bude později předkládat reviznímu technikovi při pravidelné revizi. Proto tyto doklady pečlivě uschovejte.

Něco z bezpečnosti

Kompresory jsou strojní zařízení a jako s takovým je třeba zacházet podle určitých pravidel obsažených v návodu k obsluze. Něco jiného je tlaková nádoba kompresoru. To je tzv. „vyhrazené zařízení“ podléhající zvláštním předpisům. V tlakové nádobě je stlačený vzduch a to je jen jiná forma energie. Případné prudké uvolnění stlačeného vzduchu je velmi nebezpečné, protože vzduch je objemově stlačitelný a při rozpínání uvolňuje velké množství energie. Voda je také tlakovatelná, ale objemově nestlačitelná, proto při prukém snížení natlakované vody nedochází k uvolnění energie jako u stlačeného vzduchu.  Plnící médium je voda, která při dosažení destrukčního tlaku pouze vyteče, při použití vzduchu k tomuto účelu by tlaková nádoba explodovala.

Z těchto důvodů věnujte tlakové nádobě kompresoru zvláštní péči. Zajistěte u revizního technika pravidelné revize. Chraňte součásti tlakové nádoby před mechanickým poškozením. Např. uražený pojistný ventil tlakové nádoby se stává v okamžiku uražení nábojovým projektilem i s jeho známými účinky.

Nedělejte žádné neodborné úpravy a opravy na kompresoru ani na tlakové nádobě!