Odsavače prachu - pilin

Při zpracování dřeva vzniká značné množství odpadu, včetně pilin a prachu. Pokud se s dřevem zabýváte v uzavřeném prostoru, odsavač pilin, který odstraňuje nejen velké částice, ale i drobný prach, který může dráždit dýchací orgány a oči, se bude hodit. Prach a odpad může způsobovat zdravotní komplikace nejenom pro operátora, ale mohou poškodit i samotné zařízení. Pokud se dřevem pracujete pravidelně, odsavač pilin by neměl ve vaší dílně chybět. Aktuálně je možné připojit odsavač k prakticky jakémukoliv nástroji používanému při zpracování dřeva.

Odsavače pilin se vyskytují v několika formách. Typ, který si vyberete, závisí na tom, kde a jak často budete odsavač využívat. Pro méně využívanou domácí dílnu bude stačit odsavač ve formě vysavače. Pokud se budete zabývat dřevem častěji, lepší volbou bude větší odsavač. Mezi další důležité parametry patří příkon a průtok vzduchu. Kvalitu také ovlivňuje materiál výroby. Odsavače se liší pořizovací cenou a na trhu jsou zastoupeny různí výrobci.

Typy

Odsavače pilin najdou uplatnění u malých řemeslníků i profesionálů pracujících ve velkých dílnách. Každý však bude potřebovat trochu odlišnou variantu tohoto zařízení. Odsavače se podle využití dělí na mobilní a stacionární.

Mobilní odsavače pilin

Malé zařízení, které je možné snadno přenést. Mezi mobilní odsavače patří běžné dílenské vysavače, které lze připojit k mnoha nástrojům. Dalším typem jsou klasické odsavače, které jsou určené jen pro odsávání prachu, pilin a třísek. Mobilní odsavače jsou vybaveny přepravními kolečky pro jednoduché přemístění.

Stacionární odsavače pilin

Těžší odsavače vyžadují své stálé místo v dílně. Tyto odsavače jsou větší a robustnější, a jsou vhodné pro ty, kteří pravidelně zpracovávají větší množství dřeva. Lze je najít v poloprofesionálních i profesionálních dílnách. Některé stacionární odsavače lze využít i pro centrální odsávání.

Centrální odsávání

Nejnákladnější je instalace centrálního odsávání. Tento systém se používá v rozsáhlých stolárnách nebo dřevozpracujících firmách. Centrální jednotka dokáže odsát piliny a prach z celé dílny na jedno sběrné místo. Nevýhodou tohoto systému je vysoká pořizovací cena a potřeba odborné montáže.

odsavac pilin

Materiál

Různé materiály se používají k výrobě odsavačů. Materiál, ze kterého je zařízení vyrobeno, výrazně ovlivní jeho životnost, kvalitu, ale i hmotnost a pořizovací cenu. Nejběžnější materiály používané k výrobě odsavačů jsou plast a kov.

Plast

Plastové odsavače jsou levnější a lehčí. Na druhou stranu mohou být méně odolné proti neopatrnému zacházení.

Kov

Odolnější materiál, který nabízí dlouhou životnost. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací cena a hmotnost.

Výkon

Klíčovým faktorem při výběru odsávače pilin je jeho výkon. Výkon, který je vyjádřený v W, determinuje, jak moc je odsávač efektivní. Pro domácí použití by hodnota výkonu neměla klesnout pod 500 W.

Výkon do 900 W – tyto méně výkonné odsávače se hodí pro méně intenzivní uživatele. Jsou vhodné pro domácí dílnu. Výkon do 1 400 W – tyto silnější odsávače jsou skvělé pro domácí dílnu a jsou také vhodné pro poloprofesionály, kteří se dřevem zabývají pravidelně. Výkon nad 1 400 W – nejsilnější zařízení jsou ideální pro větší provozy. K jednomu stroji je možné připojit více pytlů.

Průtok vzduchu

Průtok vzduchu je další parametr, který indikuje, kolik vzduchu může odsávač za minutu zpracovat. Tato hodnota je vyjádřena v kubických stopách a je označena zkratkou CFM. Čím je hodnota vyšší, tím efektivnější je odsávač. Běžné hodnoty pro menší odsávače jsou okolo 50 CFM. Pracovní pohodlí zvyšuje odsávač s průtokem vzduchu okolo 140 CFM. Výkonnější odsávače mohou dosahovat průtok až 300 CFM a více.

Kapacita zásobníku

Odsávače pilin se také liší v objemu zásobníku pro shromažďování pilin. Tato volba závisí především na uživatelském komfortu. Menší zásobník bude potřeba vyprázdnit častěji. Proto je doporučeno volit objem zásobníku vzhledem k množství generovaného odpadu.

Typický objem zásobníků je v rozmezí 30 – 280 litrů. Pro domácí dílny obvykle postačí zásobník s objemem do 100 litrů. Větší dílny jistě ocení zásobníky s vyšším objemem. Některé odsávače mohou piliny shromažďovat do dvou zásobníků.

Průměr sací hadice

Průměr sací hadice také souvisí s typem nástroje, který používáte pro zpracování dřeva. V domácích dílnách může stačit odsávač s průměrem hadice 100 mm. V dílnách se obecně používají odsávače s větším průměrem hadice, který může dosáhnout až 200 mm. Sací hadice bývají krátké, některé odsávače však nabízejí možnost dokoupit další hadice. Mějte na paměti, že délka hadice ovlivňuje sací výkon - příliš dlouhá hadice může vést ke snížení sacího výkonu.

odsavac prachu

Otázky a odpovědi

Proč je užitečné mít odsavač pilin v dílně?

Odsavač pilin vám umožní pracovat v čistém a bezpečném prostředí. Díky odsavači se vaše pracovní nástroje nebudou zanášet, což může významně prodloužit jejich dobu použitelnosti. Odsavač rovněž značně zjednoduší uklízení dílny a pracovních oděvů. Navíc, odsavač může snížit riziko vzniku požáru, který mohou způsobit jiskry od strojů, které mohou zapálit drobné třísky.

Jaká je typická hmotnost odsavačů pilin?

Hmotnost odsavače je závislá na jeho typu. Malé, přenosné jednotky váží zhruba 10 kg. Menší dílenské vysavače mohou být ještě lehčí. Hmotnost stacionárního odsavače může dosáhnout až 150 kg. Hmotnost také ovlivňuje použitý materiál.

Jaký je obvyklý hluk odsavačů pilin?

Nemusíte se obávat nadměrného hluku. Hlučnost odsavačů je typicky v rozmezí 75 – 85 dB, což je srovnatelné s běžným vysavačem. Ještě tichší budou odsavače s indukčním motorem. Avšak za tichý provoz budete muset zaplatit vyšší cenu.

Autor: Simon Křižák