DOTACE

Chcete získat dotace na naše stroje?

Zaujaly vás naše obráběcí stroje , popř. svářecí technika nebo další vybavení firmy ? a zajímá vás, jestli na ně můžete získat dotaci?


Kontaktujte nás: tel:577 200 111, email: info@svarecky-obchod.cz

 

V dotačním období do roku 2020 je pro společnosti připravena široká škála možností získání grantu. Dotace pro podniky se snaží podpořit zejména rozvoj podnikání, konkurenceschopnost českých firem a také jejich spolupráci i se zahraničními společnostmi. Podnikatelé mohou čerpat dotace jak na národních, tak i ze strukturálních fondů.


Kdo může čerpat dotace?
Dotace na podporu podnikání mohou čerpat firmy všech velikostí, nejvyšší míru podpory pak mají možnost získat malé a střední podniky. Nejčastěji podporovanou oblastí podnikání je zpracovatelský, nebo-li výrobní sektor. Konkrétní podmínky podpory jsou vždy stanoveny v jednotlivých programech, více specifikovány jsou pak v rámci vyhlášených výzev. Dotace na technologie, nové stroje a zařízení pro podniky jsou rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Dotováno může být pořízení nových strojů a vybavení.

 


Dotační program "Technologie" bude otevřen již v listopadu 2016
Cílem programu Technologie je podpora výrobních malých a středních podniků a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím dotace na nákup strojů.
Kdo může dotaci na stroje získat? · Malé a střední podniky, tj. podniky do 249 zaměstnanců, působící ve zpracovatelském průmyslu.


Kontaktujte nás: tel: +420 577 200 111 nebo  email: info@svarecky-obchod.cz