Soustruhy

Soustružení je nejpoužívanějším a zároveň nejjednodušším způsobem obrábění. Tato metoda umožňuje zpracování vnějších a vnitřních válcových, kuželových, tvarových a obecných ploch. Na soustruhu lze také provádět vrtání, vystružování, řezání závitů a další speciální práce, jako jsou vroubkování a válečkování.

Soustružení má kořeny až v době Starověkého Egypta, kde se první soustruhy vynořily z hrnčířských kol a byly využívány pro zpracování dřeva, z něhož byly rovněž vyrobeny. První celokovový soustruh byl vyroben v roce 1751 a spolupracoval s parním strojem, který mu poskytoval energii. Dnešní soustruhy pohánějí elektromotory a jsou k dispozici v několika velikostech a typech.

soustruh

Typy

Soustruhy jsou k dispozici v několika variantách. Pro domácí účely je nejvhodnější univerzální soustruh, který lze použít pro obrábění kovů, dřeva a plastů. Zaměříme se na tento typ podrobněji. Mezi další typy patří čelní, revolverové a svislé soustruhy.

Univerzální hrotový

Univerzální hrotové soustruhy jsou vybaveny vodícím šroubem, který umožňuje řezání závitů. Díky velkému rozsahu otáček a posuvů je tento typ soustruhu velmi flexibilní. Velikost těchto soustruhů je určena otáčejícím průměrem nad ložem a délkou hrotu.

Univerzální soustruh je složen z několika částí:

Lože

Lože je základním prvkem soustruhu, na němž jsou umístěny všechny ostatní části. Tato část má tvar nosníku a je obvykle vyrobena ze šedé litiny, což je materiál dostatečně pevný, aby se při práci nedeformoval. Lože často stojí na dvou nohách, jedna z nich skrývá také motor soustruhu. Pod ložem je nádoba na zachytávání řezné kapaliny a třísek. Horní část lože slouží jako vedení pro support a koník.

Vřeteník

Vřeteník je část, která umožňuje rotaci a upnutí obrobku. Vřeteník má ve většině soustruhů formu skříňky. Hlavní částí je vřeteno, které je ve skutečnosti dutý hřídel uložený v ložiskách. Vřeteník je poháněn motorem pomocí řemenového převodu.

Posuvové ústrojí

Při soustružení se nůž posouvá rovnoběžně nebo kolem osy obrobku, a to ručně nebo strojně. Při ručním pohybu je nutné nastavit vše potřebné pomocí ovládacích koleček, zatímco strojní posuv zajistí plynulý pohyb nože. Při strojním posuvu však nelze současně využít příčný a podélný posuv.

Suport

Suport se skládá z několika prvků. Podélné saně jsou částí, která se posunuje po vedení nože a lze je ovládat ručně nebo strojně. Příčné saně mohou být ovládány ručně nebo strojně. Nožové saně jsou uloženy v otočné části, kterou lze přesně nastavit.

Nožové saně lze ovládat pouze ručně. Otočná nožová hlava umožňuje upnutí více nožů. V některých soustruzích je nožová hlava nahrazena nožovým držákem, do kterého je možné upnout pouze jeden soustružnický nůž.

Koník

Koník slouží k podepření dlouhých obrobků nebo k upínání vrtáků, výstružníků a jiných nástrojů.

Čelní soustruhy

Čelní soustruhy se využívají pro výrobu větších výrobků. Obrobky jsou upnuty na lícní desku, což je v tomto případě náročné a časově náročné. Jsou vhodné spíše pro kusovou výrobu.

Revolverové soustruhy

Jsou určeny pro sériovou výrobu. Pracovní postup zde umožňuje provést více operací na jedno upnutí. To je možné díky revolverové hlavě, která umožňuje upnout více nástrojů.

Svislé soustruhy

Jsou označovány také jako karusely a používají se pro obrábění rozměrných a těžkých součástí. Tyto součásti mají menší délku, než je jejich průměr. Velikost určuje největší oběžný průměr. 

Nástroje pro soustružení

Během procesu soustružení je hlavním pohybem rotace, kterou provádí obrobek. Pracovní pohyb je realizován nástrojem, tedy soustružnickým nožem.

Pracovní pohyb, který je směřován podél osy obrobku, se označuje jako podélný posuv. Dráha nože v tomto kontextu se nazývá šroubovice. Druhý typ pracovního pohybu je příčný posuv, který je kolmý na osu obrobku. Dráha nože je v tomto případě označována jako Archimedova spirála.

Nůž také provádí přísuv, což je pohyb určující hloubku řezu. Pro úspěšnou realizaci vaší práce je třeba zvolit správný typ nože.

soustruh

Soustružnická dláta

Při práci s dřevem nepoužíváte soustružnický nůž, ale soustružnické dláto. Existuje několik typů soustružnických dlát:

Ubírací – toto univerzální dláto je dostupné v různých průměrech. Delší dláta jsou určena k odebrání většího množství materiálu, zatímco menšími můžete tvarovat kruhové objekty.
Hladící – vhodné pro soustružení rovných i vypouklých ploch. Také jsou určené pro soustružení tvarů ve formě písmene V a pro čištění.
Na dutiny – slouží k obrábění misek a dutých tvarů.
Zapichovací – používá se k vytváření zápichů.
Upichovací – s tímto nástrojem můžete vytvářet drážky a dělit materiál.
Ploché – ideální pro čištění kruhových tvarů.

Rozměry soustruhu

Velikost soustruhu může být různá - od kompaktních stolních modelů, které se snadno vejde do vaší dílny, až po velká průmyslová zařízení. Jak velký soustruh budete skutečně potřebovat, záleží na účelu jeho využití. Můžete si vybrat mezi stolními variantami nebo tradičními modely s podstavcem. 

Pro modeláře

Malé soustruhy s točnou délkou kolem 10 cm a točným průměrem 35 cm mohou vyhovovat vašim potřebám. Tyto kompaktní stroje vám umožní vyrábět menší obrobky, ale může být výzvou zvládnout větší kusy kvůli jejich omezenému výkonu.

Pro hobby

Pro běžné domácí použití jsou nejpopulárnější soustruhy s točnou délkou okolo 45 - 50 cm a průměrem 25 - 30 cm. Tyto stroje umožňují provádět širokou škálu operací a jsou vhodné pro obrábění jak dřeva, tak kovu. 

Pro pokročilé

Pokud plánujete pravidelně používat soustruh pro obrábění menších i větších obrobků, měli byste se zaměřit na stroje s točnou délkou kolem 100 cm a průměrem 35 cm a více.

Rozměr obrobku

Při výběru soustruhu je důležité přemýšlet o velikosti obrobků, které hodláte zpracovávat. Jedná se především o celkovou délku, na základě které se stanovuje takzvaná točná délka. Tato točná délka pak ovlivňuje průměr obrobku. Levné soustruhy mají točnou délku obvykle menší, což je ideální pro modeláře. Kutilům a profesionálům jsou doporučovány soustruhy s točnou délkou alespoň 50 cm. 

soustruh

Otázky a odpovědi

Jak určit kvalitní soustruh?

Kvalita soustruhu se mimo jiné odvíjí od materiálu, z něhož je vyroben. Při práci by se soustruh v žádném případě neměl deformovat nebo vibrovat.

Kvalitu také určuje pevná a robustní konstrukce. Pokud je soustruh těžký, obvykle to znamená, že má pevnou konstrukci. Při výběru proto porovnávejte také hmotnost různých modelů.

Co je to CNC soustruh?

CNC soustruh je stroj vybavený počítačem. Díky tomu můžete kdykoli měnit program obrábění, dokonce i během samotného obrábění. Veškeré potřebné informace jsou uloženy a můžete se k nim kdykoli vrátit.

Tento typ soustruhu se využívá především v sériové výrobě a najdete ho na pracovištích zaměřených na strojírenskou výrobu.

Jaký by měl být výkon motoru?

Výkon motoru je do značné míry dán velikostí soustruhu. Malé soustruhy mají obvykle výkon v rozmezí 300 - 500 W. Tyto stroje jsou ideální pro kutily a hobby výrobu. Pro náročnější domácí účely mohou být vhodné soustruhy s výkonem až do 600 W. Výkonnější modely jsou určené pro průmyslovou výrobu.

Autor: Simon Křižák