Jak vybrat ponorné čerpadlo?

Při hledání vhodného ponorného čerpadla je nezbytné zohlednit hloubku hladiny kapaliny, kterou máme v úmyslu čerpat, a vzdálenost mezi zdrojem této kapaliny a místem, kde ji hodláme použít nebo kam ji máme v plánu přečerpat. Tyto parametry určují konstrukci čerpadla. A právě zde nastává rozhodovací moment mezi čerpadly s sacími schopnostmi, které jsou umístěny mimo čerpanou kapalinu a přečerpávají vodu pomocí sací hadice (ale maximálně do hloubky 7 m), a ponornými čerpadly, která jsou ponořena do kapaliny a vodu přenášejí potrubím nebo hadicí (umožňují čerpat kapalinu i z větších hloubek).

ponorné čerpadlo

Volba čerpadla je závislá na typu kapaliny

Také je důležité, zda máme v plánu čerpat čistou vodu – potřebnou z vrchu, studny nebo nádrže, mírně znečištěnou vodu – užitkovou (z jímky, bazénu, jezírka, řeky, potoka, rybníka atd.) nebo silně znečištěnou či fekální vodu.

Pro přečerpávání užitkové vody jsou ideální čerpadla s sací schopností, která však musí mít sací koš s jemnou mřížkou, aby odseparovala nečistoty a zabránila zanesení čerpadla. Podobně jsou pro užitkovou vodu vhodná ponorná čerpadla, která jsou vybavena sací mřížkou, která propouští pouze tak velké nečistoty, které dokáže čerpadlo přenést s vodou. Tuto vodu můžeme přečerpávat jako tlakovou vodu, nebo ji pouze odčerpávat či přečerpávat.

Pro přečerpávání odpadní a fekální vody, tedy znečištěné vody s příměsí pevných částic, jsou nejvhodnější robustní ponorná čerpadla, která jsou vyrobena z odolných materiálů (litina nebo nerez). Některá jsou rovněž vybavena řezacím zařízením pro drcení nečistot. Tuto vodu obvykle čerpáme bez vysokých nároků na její tlak.

Volba závisí i na účelu a množství čerpané kapaliny

Co máme v úmyslu s čerpadlem dělat, jak často ho budeme využívat a jaké množství kapaliny potřebujeme čerpat, tedy jak bude čerpadlo zatěžováno? S účelem použití souvisí i otázka, zda potřebujeme tlakovou vodu nebo nám na tlaku vody nezáleží. Tlaková voda je například potřebná pro zavlažování s využitím postřikovačů nebo pro zásobování budov vodou. Pokud však chceme odčerpat velké množství vody (bazén, jímka, …), potřebujeme čerpadlo s nízkým tlakem, ale s tím větším průtokem. Pokud jde o množství čerpané vody, je třeba vždy počítat veškerou vodu, kterou budeme potřebovat. Tedy pro zásobování obyčejného rodinného domu vodou je třeba započítat i spotřebu vody pro pračku, myčku, sprchování, splachování WC, zavlažování zahrady, … a tomu musí odpovídat výkon čerpadla. V tomto případě volíme výkon 1,5 až 2 m3 za hodinu a je třeba zohlednit i dostatečný tlak.

Shrneme si tedy – pokud chceme zavlažovat zahradu, potřebujeme vyšší tlak a větší průtok, pokud chceme přečerpávat (vyčerpávat) kapalinu (bazén, zaplavený sklep atd.), potřebujeme nízký tlak a velký průtok, pokud chceme zásobovat dům vodou trvalým připojením (domácí vodárna), potřebujeme vyšší tlak a menší průtok a pokud chceme čerpat splaškovou vodu a fekálie, potřebujeme nízký tlak a velký průtok.

ponorné čerpadlo

Ponorná čerpadla

Podle specifických kritérií lze čerpadla rozdělit do několika kategorií. Ponorná čerpadla tvoří jednu takovou skupinu a dále se dělí na tlaková, kalová a čerpadla vhodná pro vrtané studny. Tyto dokážou vytáhnout vodu z výrazných hloubek. Tlaková čerpadla se vyznačují svou schopností dopravit vodu na velkou vzdálenost a také do vyšších poloh. Proto jsou ponorná tlaková čerpadla ideální pro dodávání vody do budov, ale také jako část zavlažovacího systému.

Na druhou stranu, kalová čerpadla se stávají nepostradatelným pomocníkem v každém domově. Jsou vhodná například pro odstraňování vody z zaplaveného sklepa, bazénu, jímky s dešťovou vodou a podobně. Existují také typy kalových čerpadel schopné odstranit fekální vodu ze septiků nebo žump. Díky řezacím příslušenstvím, hrubé nečistoty nejsou pro tato čerpadla problémem. Kalová čerpadla jsou také užitečná při silných deštích nebo záplavách.

Ponorná čerpadla jsou typ čerpadel, které je nutné zčásti nebo úplně ponořit do média (kapaliny), které mají čerpat, aby mohly fungovat. Najdou uplatnění všude tam, kde je hladina čerpané kapaliny nižší než zhruba 8 metrů. Fyzikální limit sacího výkonu povrchových čerpadel je totiž na hloubce 8 metrů. Pro ponorná čerpadla je typické, že vodu nevtahují, ale tlačí ji nad sebe. Díky tomu dokáží s dostatečným výkonem dosáhnout dopravních výšek, které výrazně převyšují běžné podmínky pro čerpání v našem regionu.

Ponorná čerpadla jsou tedy vhodná tam, kde je nutné jednotku ponořit přímo do čerpané kapaliny. Dokážou čerpat čistou vodu, užitkovou, kalovou a fekální. Využívají se pro čerpání vody ze studny nebo vrtu, z jímky, bazénu, zatopené garáže a sklepa, ale také pro čerpání fekální vody plné hrubých nečistot. Některá ponorná čerpadla si s tímto úkolem hravě poradí, stačí jen vybrat správný typ. Vybrané ponorné čerpadlo by mělo mít osvědčenou spolehlivost, vysokou odolnost a dostatečný výkon.

Jaké nástroje potřebujete pro čerpání vody?

Když přijde řeč na přesun vody z podzemí až k vašemu domovu, neobejdete se bez kvalitního a všestranného pomocníka – ponorného čerpadla. Existuje celá škála těchto zařízení, které mají za úkol přepravit vodu nebo jinou kapalinu. Kalové pro odpadní vodu - kalové čerpadlo určené pro septik, jímky a splaškovou vodu. Čerpadla pro čistou vodu - pitnou vodu nebo vodu pro zavlažování. Tyto se dělí na nízkotlaké, které pracují s tlakem mezi 0,6 a 1 barem a jsou ideální pro přečerpávání vody nebo vyprázdnění bazénu.

Jak správně vybrat ponorné čerpadlo?

Tlaková čerpadla jsou ideální pro situace, kdy potřebujete vysoký tlak, například pro zavlažování. Jejich výkon obvykle začíná okolo 2 barů. Základní pravidlo říká, že čím je plocha k zavlažení větší, tím vyšší tlak potřebujete.

Mezi tlaková čerpadla patří i domácí vodárny (pokud je tlak vody ve vašem domě nízký nebo pokud čerpáte vodu ze studny). Domácí vodárna může být také vybavena expanzní neboli tlakovou nádobou, která zajistí stálý tlak vody v domě. Domácí vodárny jsou obvykle větší a často jsou vybaveny kolečky pro jednoduchý transport.

Často se setkáte také s čerpadly do vrtů, které jsou podlouhlé trubice, obvykle o průměru 15 cm. Tyto se zasouvají přímo do vyvrtaného otvoru a kvůli své velikosti jsou často vybaveny membránovým mechanismem místo hnací vrtulky.

Speciální sudová čerpadla jsou velkým pomocníkem pro mnohé majitele chat a chalup. Jejich design a velikost jsou přizpůsobeny pro snadné uložení do sudu. Shromažďování dešťové vody do sudu a její následné použití pro zavlažování je díky tomu velmi jednoduché.

ponorné čerpadlo

Co dokáže čerpadlo a jak ho používat?

Současná tlaková čerpadla se mohou automaticky zapínat při otevření ventilu nebo kohoutu na konci hadice, což umožňuje neomezené zavlažování. To je také důvod, proč jsou nyní tak oblíbené automatické zavlažovací systémy. Za tímto složitým termínem se skrývá jednoduchý soubor hadic různých průměrů, rychlospojek a koncových zavlažovacích dílů, který si i laik může snadno sestavit.

Protože se tento systém využívá pouze od jara do podzimu, není nutné hadice zakopávat hluboko pod zem a i naprostý začátečník tak může postavit automatický závlahový systém.

Jak se o ponorné čerpadlo starat?

Čerpadlo se odlišuje od pumpy v tom, že je poháněno elektrickou energií. Všechna hobby čerpadla jsou na 220V a většinou jsou vybavena 10m přívodním kabelem. Téměř všechna ponorná čerpadla mají plovák, který zabraňuje tomu, aby čerpadlo pracovalo „na sucho“ a nezničilo se.

Plovák musí být v ose, pokud se nakloní, čerpadlo se automaticky vypne. Výjimku tvoří čerpadla určená do vrtů a specifická čerpadla pro vyčerpávání bazénů, u kterých je možné manuálně nastavit výšku hladiny vody.

Čerpadlo je relativně bezúdržbové zařízení. Existují v podstatě dvě základní věci, které mu mohou uškodit. Za prvé, pokud pracuje „na sucho“, může se mechanismus spálit. Proto je nutné pravidelně kontrolovat hladinu vody a polohu plováku. Za druhé, je důležité sledovat stav sacího koše, který se může zanést podobně jako hadice vysavače. Kromě odborného poradenství v obchodě, doporučujeme si pečlivě přečíst návod k obsluze, který je součástí každého čerpadla.

Prohlédnout sortiment ponorných čerpadel

Autor: Simon Křižák