Jak vybrat domácí vodárnu?

Voda je životně důležitá složka každé domácnosti a její přívod je nezbytností. Ve chvílích, kdy se nacházíte v oblasti bez přístupu k městskému vodovodu, se vodárny stávají zásadními zařízeními, umožňujícími zabezpečit přívod vody do vaší domácnosti. Domácí vodárna čerpá vodu ze studny, vodního toku, nádrže nebo jiného vodního zdroje a dodává ji pro potřeby domácnosti, ať už jde o pitnou vodu nebo vodu užitkovou. Jak však vybrat ten správný typ domácí vodárny? Přečtěte si náš podrobný průvodce, který vám pomůže udělat informované rozhodnutí.

domaci vodarna

Hlavní kritéria pro výběr vodárny

Při výběru domácí vodárny je důležité vzít v úvahu několik klíčových parametrů, které rozhodují o jejím budoucím výkonu a efektivitě. Těmi jsou:

Průtok

Průtok vodárny určuje, jak efektivně bude voda čerpána a jak rychle bude dodávána do vaší domácnosti. Průtok by měl odpovídat vašim potřebám, které mohou zahrnovat zásobování domácnosti, zavlažování nebo přečerpávání vody.

Pro zásobení domácnosti byste měli hledat vodárnu s průtokem mezi 2 - 4 m3/h.
Pro zavlažování (zalévání) by průtok měl být minimálně 1,5 m3/h.
Při přečerpávání je ideální průtok cca 3 m3/h.

Dopravní výška

Tento parametr udává vzdálenost, ze které je vodárna schopná vodu dopravit. Dělí se na sací a výtlačnou výšku.

Sací výška udává hloubku a vzdálenost, z níž vodárna dokáže vodu nasát. Maximální sací výška vodáren je zhruba 9 metrů.
Výtlačná výška je určena tlakem, který musí být na každých 10 metrů alespoň 1 bar. Zde je třeba brát v úvahu nejen výkon čerpadla, ale také celkovou délku rozvodu.

Tlaková nádoba

Tlakové nádoby jsou nedílnou součástí vodáren. Jsou to svařované kontejnery s pryžovou membránou, která pomáhá vodu vytlačovat do potrubí. Měly by být vybrány podle tlaku, který potřebujete, a množství vody, kterou budete čerpat.

Hlučnost

Při výběru vodárny je důležité vzít v úvahu i hlučnost. Ponorné systémy pracují obecně tichěji než povrchové čerpadla.

domaci vodarna

Bezpečnostní funkce a pojistky

Je třeba vzít v úvahu také bezpečnostní funkce, jako je zpětná klapka, která zabraňuje vytečení vody zpět do studny a udržuje konstantní tlak, ochrana proti chodu na sucho a tepelné pojistky, které chrání přístroj před přehřátím a zkratem.

Typy domácích vodáren

Existují různé typy domácích vodáren, které mohou splňovat různé požadavky a potřeby:

Domácí vodárna s ponorným čerpadlem

Tento typ je ideální pro čerpání vody z hlubších studní, kde by povrchová vodárna již nestačila vzhledem k omezené sací výšce. Jejich chod je také velmi tichý.

Domácí vodárna s frekvenčním měničem

Frekvenční měnič reguluje konstantní tlak v systému, chrání vaše investice před poškozením, zvyšuje uživatelský komfort a šetří energii.

Automatická domácí vodárna

Tento typ vodárny funguje bez tlakové nádoby, což je výhodou, pokud nemáte dostatek prostoru. Je ideální pro nepřetržitý odběr vody.

Automatická domácí vodárna s ponorným čerpadlem

Tento typ vodárny je vhodný pro zásobování pitnou vodou obytných, zemědělských a průmyslových objektů. Funguje bez potřeby tlakové nádoby a jeho zabudovaná nebo externí elektronika automaticky zapíná a vypíná čerpadlo, zároveň poskytuje ochranu proti chodu na sucho.

Nakonec je třeba připomenout, že výběr domácí vodárny je důležité konzultovat s odborníkem. Vodárna musí být přizpůsobena konkrétnímu zdroji vody a individuálním potřebám vaší domácnosti. Kromě toho je nutné brát v úvahu také regionální požadavky a zákony, jako jsou regulace týkající se povolení čerpat vodu a normy pro její kvalitu.

Servis a údržba domácí vodárny

Bez ohledu na typ a velikost vodárny, je servis a pravidelná údržba klíčové pro její dlouhodobou funkčnost a efektivitu.

Tento proces by měl zahrnovat:

Čištění a údržba čerpadla - To zahrnuje pravidelné čištění a kontroly, aby se zabránilo ucpání nebo opotřebení.
Kontrola a údržba tlakové nádoby - Tlakové nádoby musí být pravidelně kontrolovány a udržovány, aby zůstaly v optimálním stavu.
Kontrola elektroniky a ovládacích prvků - Je důležité pravidelně kontrolovat elektroniku a ovládací prvky, aby bylo zajištěno, že vše funguje správně.
Kontrola kvality vody - Měli byste pravidelně testovat kvalitu vody, kterou čerpáte, abyste se ujistili, že je bezpečná pro použití. Může to zahrnovat testování pH, tvrdosti a přítomnosti bakterií nebo jiných nečistot.

Mějte na paměti, že jakákoli vodárna, ať už jde o ponorné čerpadlo, automatickou vodárnu nebo jakýkoli jiný typ, vyžaduje určitou míru údržby, aby fungovala efektivně a bez problémů. Bez pravidelné údržby může dojít k selhání systému, což by mohlo vést k nákladným opravám nebo dokonce nutnosti nahradit celý systém.

domaci vodarna

Závěr

Domácí vodárny hrají klíčovou roli v zajišťování stálého přívodu vody v oblastech bez přístupu k městskému vodovodu. Výběr správného typu vodárny je klíčový a vyžaduje zvážení řady faktorů, včetně průtoku, dopravní výšky, tlaku, hlučnosti a bezpečnostních funkcí. Bez ohledu na to, jaký typ vodárny si vyberete, nezapomeňte na pravidelnou údržbu a servis, aby váš systém fungoval co nejefektivněji a nejdéle. Pamatujte, že správný výběr a údržba vaší vodárny vám může v dlouhodobém horizontu ušetřit čas, peníze a možná i zbytečné starosti.

Autor: Simon Křižák