Domácí vodárna

Při pojmu domácí vodárna se nám vybavují čerpadla a další doplňkové vybavení, které se stará o zásobování domácností čistou vodou. Domácí vodárny nabízí komplexní řešení, kdy jednoduchým otočením kohoutku máte k dispozici tlakovou vodu. Ti, kdo preferují ruční ovládání čerpadla, mají možnost zakoupit pouze čerpadlo samotné.

Domácí vodárna se skládá z několika základních komponentů, kterými jsou čerpadlo, zařízení na regulaci činnosti čerpadla a zpětný ventil. Při výběru budete rozhodovat mezi povrchovým a ponorným čerpadlem. Dalšími kritérii, která ovlivní bezchybnou funkci čerpadla, jsou průtok, design tlakové nádrže, výtlačná výška a různé pojistky a funkce pro zajiště

Domácí vodárny se skládají z čerpadel a dalšího příslušenství, které zajišťují dodávku pitné vody pro vaši domácnost. Domácí vodárny jsou celkovým řešením, kde stačí jednoduše otočit kohoutem a máte k dispozici vodu pod tlakem. Pro ty, kteří si přejí manuálně ovládat čerpadlo, existuje možnost zakoupit pouze samotné čerpadlo.

Domácí vodárna se skládá z několika hlavních prvků: čerpadla, zařízení pro ovládání čerpadla a zpětný ventil. Při výběru budete rozhodovat mezi povrchovým a ponorným čerpadlem. Dále budete muset zvážit kritéria, která ovlivní hladký chod čerpadla, jako je průtok, design tlakové nádrže, dopravní výška a různé bezpečnostní pojistky a funkce.

domaci vodarna

Typy

Nejdříve musíte rozhodnout, zda potřebujete instalovat povrchové nebo ponorné čerpadlo. Každá z možností má své výhody a nevýhody.

Povrchové čerpadlo

Pro vytvoření povrchové vodárny budete muset využít samonasávací čerpadlo. Tento typ čerpadla může nasávat vodu ze studny nebo jiných vodních zdrojů. Po nasátí je voda přepravována do budovy. Dle typu instalace je potřeba volit i odpovídající typ čerpadla.

Samonasávací čerpadla lze kombinovat s velkou tlakovou nádobou, nebo lze vybrat variantu menší a kompaktnější domácí vodárny. Samonasávací čerpadla jsou omezena hloubkou sání, která se pohybuje kolem 8 metrů. Pokud budete potřebovat nasávat vodu z větší hloubky, nebo se vodní zdroj nachází daleko, je vhodnější využít ponorné čerpadlo.

Ponorné čerpadlo

Ponorné čerpadlo je typ, který je široce využíván v domácnostech. I zde budete typ čerpadla a další příslušenství vybírat podle způsobu instalace.

Mezi nejoblíbenější patří tzv. vodárenský set, který je kombinací čerpadla, malé tlakové nádoby a frekvenčního regulátoru nebo průtokového spínače. Alternativou jsou poté automatické ponorné vodárny menších rozměrů.

Konstrukce

Při rozhodování o domácí vodárně je důležité vzít v úvahu typ a konstrukci čerpadla.

Povrchová čerpadla

K dispozici jsou různé varianty povrchových čerpadel.

Domácí vodárny s tlakovou nádobou - tento typ je jedním z nejvíce oblíbených. Skládá se ze samonasávacího čerpadla, velké tlakové nádoby a tlakového spínače. Hlavní výhodou tohoto komplexního systému je okamžitá připravenost k použití.

Klíčovými parametry jsou zde výtlačná síla čerpadla a objem tlakové nádoby. Hlavní předností tohoto druhu vodárny je jednoduchá údržba jednotlivých součástí. Nevýhodou může být vyšší nárok na prostor a obvykle variabilní tlak vody.

Vodárna s presscontrolem - moderní alternativou je spojení čerpadla a průtokového spínače, známého jako presscontrol. Jakmile otevřete vodovodní kohoutek, tlak klesne a průtokový spínač spustí čerpadlo na základě této změny. Pokud jsou všechny vodovodní kohoutky zavřené, spínač čerpadlo automaticky vypne. Do tohoto systému je pak instalován malý rezervoár o objemu 5-8 litrů, který kompenzuje menší odběry vody a zároveň optimalizuje výkon čerpadla.

Domácí vodní automaty - reprezentují nejpohodlnější řešení pro domácí vodárny. Jsou to kompaktní zařízení, která obsahují všechny potřebné komponenty. Automat obsahuje čerpadlo, malou tlakovou nádobu a frekvenční měnič. Domácí vodní automat je navržen tak, aby poskytoval maximální uživatelský komfort. Po zapojení nastavíte požadovaný tlak a automat se postará o zbytek. K automatům není třeba dokupovat další příslušenství a díky malým rozměrům lze automat integrovat i do kuchyňské linky, přičemž se nemusíte obávat hluku čerpadla.

Ponorná čerpadla

Také u ponorných čerpadel je konstrukce důležitým parametrem, který ovlivňuje výběr dalšího příslušenství a způsob instalace.

Odstředivé čerpadlo - odstředivé čerpadlo funguje na základě oběžného kola, které pohání vodu dopředu. Výtlak lze dosáhnout pomocí vícenásobných oběžných kol. Tato čerpadla nabízejí možnost regulace výkonu, což umožňuje ovládat čerpadlo pomocí průtokového spínače nebo frekvenčního měniče. Do systému je také nutné instalovat malý vyrovnávací zásobník. Odstředivá čerpadla představují moderní a cenově dostupné řešení pro mnoho domácností.

Vřetenové čerpadlo - dalším typem jsou vřetenová čerpadla, jejichž hydraulickou část tvoří stator a vřeteno. Tato varianta je méně preferována kvůli omezenému výtlaku. Pro ochranu čerpadla je nutné instalovat ponorné sondy a snímače hladiny. Součástí čerpadla by měla být také velká tlaková nádoba. Toto nezbytné příslušenství zvyšuje pořizovací cenu čerpadla. Předností je však snadnější opravitelnost a dostupnost náhradních dílů. Vřetenové čerpadlo si také lépe poradí s nečistotami jako je písek nebo abrazivní částice ve vodě.

Vibrační čerpadlo - tento typ čerpadla není určen pro trvalý provoz. Vibrační čerpadlo můžete použít pro občasné doplňování různých vodních rezervoárů.

domaci vodarna

Průtok a výtlak

Při rozhodování o správné volbě čerpadla hrají klíčovou roli dva aspekty, a sice výtlak a průtok. Tyto dvě charakteristiky definují množství vody, které může čerpadlo přepravit za určenou dobu, a tlak, pod kterým je voda dopravována. Vždy si uvědomte, že výrobce udává maximální možné hodnoty, avšak skutečný výkon čerpadla je třeba upravit s ohledem na ztráty vzniklé v rámci celého systému. Každé čerpadlo je vybaveno výkonnostní křivkou, která vám pomůže při odhadu skutečného výkonu.

Výtlak čerpadla naznačuje maximální výšku, na kterou je čerpadlo schopné vodu dopravit, anebo maximální tlak, který je čerpadlo schopné vytvořit. Je třeba si uvědomit, že s rostoucími požadavky na výtlak čerpadla se snižuje maximální objem vody, který může čerpadlo přepravit. Cílem je tedy získat čerpadlo s optimálním výkonem.

Průtok by měl být vybrán v závislosti na účelu použití čerpadla. Pokud hledáte čerpadlo pro zásobování vody v domácnosti, měl by průtok dosahovat 2 - 4 m3/hod. Pro zavlažování pak postačuje průtok přibližně 1,5 m3/hod.

Maximální přepravní výška

Maximální přepravní výška je dalším rozhodujícím faktorem, který byste měli mít na paměti před výběrem čerpadla. Tato hodnota určuje maximální vzdálenost nebo výšku, kam může čerpadlo dopravit vodu. Jde tedy o vzdálenost mezi zdrojem vody a vodárnou.

Sací výška je indikátorem, z jaké vzdálenosti nebo hloubky je čerpadlo schopné nasát vodu. Tato výška je udávána v metrech, kde 1 metr sací výšky odpovídá 1 svislému metru. Pro horizontální potrubí platí, že 1 metr sací výšky odpovídá 10 metrům potrubí. Pro běžné povrchové vodárny se sací výška pohybuje kolem 8 metrů.

Výtlačná výška udává maximální výšku, kam může čerpadlo vytlačit vodu. Podmínky jsou stejné jako u sací výšky, tedy 1 metr výtlačné výšky je ekvivalentem 1 svislému metru a 10 horizontálním metrům.

domaci vodarna

Otázky a odpovědi

Jak určit velikost tlakové nádoby?

Volba velikosti tlakové nádoby by měla být provedena s ohledem na počet osob v domácnosti a na počet míst odběru vody. Obecným pravidlem je, že pro typickou rodinu o čtyřech členech je ideální nádoba s kapacitou 80 - 100 litrů. Pokud se však vodárna instaluje do menších sezónních objektů, může být její objem podstatně menší.

Jak si vybrat ponorné čerpadlo?

Výběr ponorného čerpadla závisí na jeho umístění. K prvnímu typu patří čerpadla do vrtu, kde volba konkrétního modelu závisí na průměru vrtu. Obvyklý průměr vrtů se pohybuje mezi 3 - 4". Další možností je ponorné čerpadlo do studny.

V tomto případě nejste omezováni velikostí čerpadla, protože standardní průměr studny je obvykle alespoň 80 cm. Pokud je však hladina vody ve studni nízká, měli byste brát v úvahu umístění sacího systému čerpadla. Některá čerpadla je také možné instalovat horizontálně.

Jaké bezpečnostní prvky by měla mít domácí vodárna?

Klíčovým bezpečnostním prvkem je ochrana proti práci na sucho, pro což jsou vodárny často vybaveny bezpečnostními čidly, která mohou v případě poklesu hladiny vody čerpadlo zastavit. Aby bylo zajištěno, že k přehřátí nedojde, by neměla chybět tepelná pojistka. Důležitým prvkem domácí vodárny je i zpětná klapka, která zabraňuje zpětnému toku vody ke zdroji. Současný tlak v tlakové nádobě je pak možné sledovat pomocí manometru.

Autor: Simon Křižák