Zahradní čerpadla

Zahradní čerpadlo jako věrný pomocník při zahradničení umožňuje efektivní využití dešťové vody. Zahradní čerpadlo je schopné čerpat vodu ze zdrojů jako jsou sudy, studny nebo různé nádrže. Dále existují také povrchová čerpadla, která mohou být použita k odčerpávání vody z řek, rybníků atd. Hlavním účelem zahradních čerpadel je zavlažování zahrady, avšak mohou být také užitečné při odstraňování vody ze sklepů či bazénů.

Výběr ideálního čerpadla pro vaši zahradu nemusí být snadný úkol. Je důležité vzít v úvahu různé aspekty a parametry. Nejvýznamnějším z nich je účel, pro který čerpadlo pořizujete. Záměry použití čerpadla rozhodují o specifikacích a vlastnostech, které by mělo mít. Pokud nezvolíte správné čerpadlo, může to vést k jeho neefektivnímu výkonu, snížené funkčnosti a potenciálnímu poškození zařízení. Na druhou stranu, pečlivý výběr s ohledem na všechny parametry zajišťuje, že čerpadlo bude fungovat hladce a bude mít dlouhou životnost.

Předtím, než se rozhodnete pro konkrétní čerpadlo, promyslete, odkud bude voda čerpána a jaká je kvalita této vody. Tyto faktory určují, který typ čerpadla bude nejvhodnější. V případě ponorných čerpadel je klíčové zohlednit hloubku, z níž bude voda čerpána. Také je důležité vzít v úvahu průtok čerpadla a frekvenci jeho použití. Neméně důležitým faktorem je i vzdálenost od čerpadla k místu, kde bude voda využívána.

Typy čerpadel

Volba vhodného čerpadla závisí na lokalitě, ze které bude voda čerpána. Pro čerpání vody ze studní nebo vrtného otvoru je ideální použití ponorného čerpadla. Ponorná čerpadla jsou také vhodná pro čerpání vody z rezervoárů nebo sudů. Na druhou stranu, povrchová čerpadla jsou běžně používána v zahradách. Kvalita vody rovněž ovlivňuje volbu čerpadla; některá jsou schopna zvládnout lehce znečištěnou vodu, zatímco jiná efektivně čerpají silně znečištěnou vodu.

zahradni cerpadlo

Odstředivé čerpadlo

Toto čerpadlo spadá mezi ponorná čerpadla a patří k těm nejčastěji používaným. Je vhodné pro čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody. Mezi hlavní přednosti patří nízká cena a nenáročná údržba. Ponorná odstředivá čerpadla jsou známa pro svou spolehlivost a schopnost efektivně čerpat velké množství vody v krátkém čase.

Odstředivé čerpadlo je ideální pro čerpání vody z menších hloubek, a může být využito například k odčerpání vody z rybníčků, jímek, či bazénů. Tato čerpadla jsou také efektivní v boji s průsakovou vodou, která se může objevit ve sklepech atd. Vzhledem k omezenému výtlaku ovšem odstředivé čerpadlo není vhodné pro čerpání vody z velkých hloubek.

Instalace tohoto čerpadla je velice snadná. Stačí připojit hadici, ponořit čerpadlo do vody a zapojit je do elektrické sítě. Automatický chod je zajištěn plovákovým spínačem, který dbá na bezpečnou operaci.

Vřetenové čerpadlo

Tento typ rovněž patří do kategorie ponorných čerpadel. Vřetenové čerpadlo je navrženo pro čerpání vody z velkých hloubek a je ideální pro studny nebo vrty. Vyniká vysokým průtokem a výtlakem. Díky vřetenovému čerpadlu můžete zásobovat domácnost užitkovou vodou, kterou můžete používat na toaletě i v koupelně.

Také je vhodné pro napájení zavlažovacích systémů. Aby čerpadlo fungovalo efektivně, musí být kompletně ponořené pod vodou. Mějte na paměti, že vřetenová čerpadla mají vyšší pořizovací náklady.

Vibrační čerpadlo

Jako poslední z ponorných čerpadel, vibrační čerpadlo je vhodné pro ty, kteří potřebují vysoký výtlak a schopnost čerpat vodu z velkých hloubek na delší vzdálenosti.

Mezi nevýhody tohoto typu patří hlučný provoz a nižší průtok. Během provozu musí být čerpadlo kompletně ponořené. Vibrační čerpadla jsou určena k čerpání čisté vody a jsou citlivá na nečistoty, jako jsou písek a bahno. Tyto nečistoty mohou poškodit ventily, které jsou nezbytné pro správnou funkci čerpadla.

Povrchové zahradní čerpadlo

V zahradách jsou také často využívána povrchová čerpadla, která čerpají vodu z povrchu a mají schopnost nasávání. Tato čerpadla jsou oblíbená díky vysoké efektivitě, adekvátnímu výtlaku a průtoku. Často jsou integrována do zavlažovacích systémů a mají příznivou pořizovací cenu.

U povrchových čerpadel je důležitá sací hloubka, která může být jejich omezením. Tato čerpadla mohou efektivně čerpat vodu z maximální hloubky 8-9 metrů.

zahradni cerpadlo

Kapacita průtoku

Jedním z klíčových aspektů je vhodná kapacita průtoku zahradního čerpadla. Tento faktor ovlivňuje způsob, jakým budete čerpadlo využívat. Jestliže máte v plánu používat čerpadlo hlavně pro zavlažování zahrady, postačí vám menší průtok. Pro zavlažování zahrady jsou dostatečná čerpadla s průtokem kolem 2 000 litrů za hodinu.

Pro zásobování domácnosti vodou, nebo když potřebujete vyprázdnit bazén, je potřeba čerpadlo s vyšším průtokem.

Délka přepravy

Tento ukazatel specifikuje vzdálenost, kterou musí voda překonat během čerpání.

Výška nasávání – u zahradních povrchových čerpadel bývá přibližně 8 metrů. U ponorných čerpadel je klíčovým ukazatelem maximální hloubka ponoření, což ukazuje na jaké hloubce je čerpadlo schopno fungovat.

Výtlaková/přepravní výška – je spojena s požadovaným tlakem, který je vyjadřován v bar. Tento tlak je pak převeden na metry přepravní výšky, kde platí, že 10 metrů přepravní výšky odpovídá tlaku 1 baru.

Materiál

Při výběru zahradního čerpadla zohledněte také, jak často plánujete čerpadlo využívat. Frekvence použití má vliv na spínání elektromotoru, což má za následek ovlivnění jeho životnosti. V závislosti na frekvenci použití je třeba zvážit materiál, z kterého jsou jednotlivé části čerpadla vyrobeny.

Plast – je vhodný materiál pro situace, kdy budete čerpadlo využívat sporadicky. Plastová čerpadla mají nižší hmotnost a jsou cenově dostupnější.

Ocel/nerezová ocel – tyto materiály se používají pro výrobu vysoce kvalitních čerpadel, která jsou častěji v provozu. Kromě kovových částí mohou čerpadla obsahovat také plastové komponenty. Pro jejich výrobu se často používá vysoce kvalitní plast, jako je noryl nebo technopolymer.

zahradni cerpadlo

Otázky a odpovědi

Jak zvolit čerpadlo v závislosti na hloubce nasávání?

Při nasávání vody z hloubky až 8 metrů je vhodné využít povrchové čerpadlo. Čerpadlo by mělo být umístěno nad hladinou vody, což usnadňuje jeho údržbu. Jestliže potřebujete čerpat vodu z větších hloubek, jako jsou hluboké studny nebo vrty, je zapotřebí ponorné čerpadlo. Je důležité zajistit, aby ponorné čerpadlo bylo neustále pod vodní hladinou. U ponorných čerpadel je také důležité vzít v úvahu výtlačnou výšku. Maximální průtok je také spojen s tímto parametrem.

Co představuje domácí vodárna?

Domácí vodárny jsou systémy, které poskytují komplexní řešení pro rozvod užitkové nebo pitné vody v domě a na zahradě. Domácí vodárna se skládá z čerpadla a nádrže, která slouží jako rezervoár vody. Při výběru vhodné velikosti nádrže je nutné brát v potaz velikost objektu, kde bude voda využívána.

Pro menší domy nebo rekreační stavby může být dostatečná nádrž o kapacitě kolem 25 litrů. Velikost nádrže je také ovlivněna počtem odběrných míst a frekvencí odběru vody. K ochraně čerpadla před poškozením je součástí vodárny filtr, který odstraňuje různé nečistoty z vody.

Jaké čerpadlo vybrat pro odčerpávání znečištěné vody?

Klíčovým aspektem u čerpadel určených k odstranění znečištěné vody z prostor nebo nádrží je stupeň znečištění vody. Pro odčerpávání mírně znečištěné vody můžete použít standardní ponorné čerpadlo. Avšak pro čerpání vysoce znečištěné vody je nutné mít k dispozici ponorné kalové čerpadlo s řezacím mechanismem. Tento typ čerpadla je vhodný pro čerpání odpadních vod s fekáliemi, ale díky řezacímu zařízení zvládne i husté kalové částice a jiný odpad.

Autor: Simon Křižák