Kalová čerpadla

Kalová čerpadla jsou nenahraditelnými pomocníky pro ty, kteří čelí situacím s odčerpáváním silně znečištěné vody. Tyto čerpadla najdou uplatnění při odčerpávání splašků a fekálií ze septiku, vyčerpávání vody ze sklepa a dalších míst, kde se nachází znečištěná voda.

Konstrukce kalových čerpadel je navržena tak, aby dokázala zvládnout písek a další nečistoty. Pokud se budete zabývat odčerpáváním vody obsahující větší částice, je vhodné zvolit kalové čerpadlo s drtičem nebo řezákem. Tato zařízení nejprve rozdrtí větší částice a následně je odčerpají.

Před výběrem kalového čerpadla je důležité zvážit jeho umístění, zda se bude nacházet pod hladinou vody nebo na suchém povrchu. Kalová čerpadla se dělí do dvou základních skupin - ponorná a povrchová. Při výběru je důležité zohlednit účel, pro který je čerpadlo pořizováno. Je třeba zvážit, zda se bude čerpat pouze mírně znečištěná voda nebo splašky. Dále je nutné zaměřit se na důležité technické parametry, jako je průtok, výtlak a sací hloubka. Kvalitní výrobní materiál je také důležitým faktorem.

Typy

Kalová čerpadla se obecně dělí na dva hlavní typy - ponorná a povrchová.

Ponorná kalová čerpadla
Ponorná kalová čerpadla vám umožňují ponořit čerpadlo přímo do odčerpávané vody. Sací hloubka není u těchto čerpadel důležitým parametrem a obvykle se u jednotlivých modelů neuvádí. Ponorná čerpadla jednoduše čerpají vodu, která je nad nimi, a mohou být ponořena až na dno čerpané nádrže. Maximální ponorná hloubka je však důležitým parametrem, který určuje, ve které hloubce může být čerpadlo umístěno, aby správně fungovalo.

Povrchová kalová čerpadla
Tento typ čerpadla je určený pouze pro instalaci na souši nad hladinou čerpané vody. Při výběru povrchových čerpadel je nejvíce důležitá maximální sací hloubka, která udává, z jaké hloubky může čerpadlo vodu odčerpat. Většina povrchových čerpadel má sací hloubku omezenou na 8 metrů.

kalové čerpadlo

Druhy

Existuje několik druhů kalových čerpadel, které se liší svými vlastnostmi a schopností odčerpávat různé typy vody.

Drenážní čerpadlo - Toto čerpadlo je vhodné pro odčerpávání světlé odpadní vody, jako je říční, dešťová nebo odpadní voda bez větších nečistot. Drenážní čerpadlo je ideální pro čerpání vody z potoků, řek nebo při odvodňování sklepů. Neslouží však k čerpání splašků.

Čerpadlo na fekálie - Toto čerpadlo je určeno k odčerpávání fekálií a splašků. Je vyrobeno z odolných materiálů a často je vybaveno řezacím zařízením, které nečistoty nejprve rozdrtí. Čerpadlo na fekálie však není vhodné pro čerpání vody obsahující písek, jíl nebo kameny.

Čerpadlo do septiku - Jedná se o jedno z nejpoužívanějších čerpadel. Používá se k odčerpávání jímek, septiků a žump. Čerpadla do septiků jsou často připojena k kanalizaci a jsou vybavena plovákovým spínačem, který umožňuje automatické vypínání a zapínání. Tato čerpadla obvykle zvládají čerpat nečistoty o velikosti do 3,5 cm.

Přečerpávací zařízení - Přečerpávací zařízení se využívá k přečerpávání odpadu z nižších poloh do kanalizace nebo septiku. Jsou určena pro odvádění vody ze sprch, toalet, umyvadel, bidetů atd. Tyto zařízení nacházejí uplatnění zejména v suterénních bytech a mají široké využití.

Druh pohonu

Při výběru kalového čerpadla je důležité zvážit také druh pohonu. Máte možnost zvolit si čerpadlo s elektrickým nebo benzínovým pohonem.

Elektrický pohon - Elektrická čerpadla mají výhodu tiššího chodu a snadnějšího ovládání. Tímto typem pohonu se také snižují náklady na provoz. Elektrická čerpadla jsou vybavena třífázovým elektromotorem, a proto je důležité mít k dispozici vhodný zdroj napájení.

Benzínový pohon - Naopak u benzínového pohonu se nemusíte starat o připojení čerpadla. Některá benzínová čerpadla umožňují čerpání v jakékoli poloze a sklonu bez obav o poškození motoru.

Maximální výtlak

Maximální výtlak udává, do jaké výšky je čerpadlo schopno vyčerpat vodu. Kalová čerpadla obvykle mají nižší výtlak než běžná vodní čerpadla. Průměrně se pořizují čerpadla s výtlačnou výškou mezi 15 až 25 metry, ale existují i výjimky, které dosahují výtlačné výšky až 80 metrů nebo více. V těchto případech je však třeba počítat s vyšší pořizovací cenou.
Při povrchových kalových čerpadlech je třeba brát v úvahu, že maximální výtlak lze sčítat s maximální sací hloubkou. Například čerpadlo s sací hloubkou 10 metrů a výtlakem 20 metrů je schopno vyčerpat vodu z nádrže o hloubce 30 metrů. Přitom je však nutné mít čerpadlo umístěno ve výšce 10 metrů nad zemí.

kalové čerpadlo

Maximální průtok

Dalším důležitým parametrem je maximální průtok, který udává, kolik vody je čerpadlo schopno vyčerpat za určitý časový úsek. Kalová čerpadla mají obvykle vysoké hodnoty maximálního průtoku, které se pohybují v desítkách tisíc litrů za hodinu.

Je však třeba si uvědomit, že hodnoty udávané výrobci jsou ideální a ve skutečnosti se jim prakticky nedosáhnete. Průtok čerpadla je ovlivněn výškou výtlaku a odporovými vlastnostmi potrubí. Proto je skutečný průtok nižší než hodnoty udávané výrobcem. Kvalitní výrobci proto často prezentují výkonnostní křivku u každého modelu, na které jsou zobrazeny reálné hodnoty průtoku při různých výtlačných výškách.

Prochodnost částic

Jedním z klíčových faktorů je schopnost čerpadel zpracovávat částice obsažené ve vodě. Díky speciálnímu řezacímu mechanismu dokážou kalová čerpadla zvládat nejen písek, ale také menší kamínky, dřevěné úlomky a jiné pevné částice. Výkonná čerpadla dokážou propustit částice až do velikosti 7,5 cm. Na trhu jsou běžně dostupná čerpadla s průchodností částic v rozmezí 5-50 mm.

Materiál

Pro výrobu kalových čerpadel je klíčové použití odolných materiálů. Nejčastěji se používá odolná ocel nebo nerezová ocel, která je schopná odolávat agresivním prostředím. Je důležité vyhnout se levnějším plastovým čerpadlům, která nejsou vhodná pro nasazení v jímce nebo septiku. Plastová čerpadla lze použít pouze pro odčerpání mírně znečištěné vody.

Funkce a možnosti

Kalová čerpadla nabízí také několik praktických funkcí, které usnadňují jejich používání.

Plovákový spínač - Tato funkce sleduje minimální hladinu vody a automaticky vypne čerpadlo, jakmile je dosaženo této hladiny. Plovákový spínač zajišťuje, že čerpadlo neběží na sucho a chrání jej před poškozením.

Autoadapt - Další užitečnou funkcí je možnost automatické optimalizace provozu čerpadla na základě sledovaných parametrů, včetně hladiny vody a dalších faktorů. Tímto způsobem se čerpadlo přizpůsobuje aktuálním podmínkám a dosahuje maximální efektivity.

kalové čerpadlo

Otázky a odpovědi

Proč běžné čerpadlo není vhodné k odčerpání špinavé vody?

Běžná čerpadla mají odlišnou konstrukci, která není přizpůsobena čerpání vody obsahující mechanické částice. Pokud byste použili běžné čerpadlo na vodu s většími částicemi, hrozilo by jejich poškození. Kalová čerpadla jsou speciálně navržena pro odčerpání špinavé vody z jímek a septiků. S jejich pomocí můžete bezpečně vyčerpat i špinavý bazén, vodní nádrž nebo jezírko. Také vám pomohou s čištěním studny a odčerpáním vody ze sklepa.

Jaké jsou schopnosti kalového čerpadla s řezákem?

Kalová čerpadla s řezákem jsou schopna zvládnout odčerpání vody obsahující větší nečistoty. Díky drtiči nebo řezákovi jsou schopna rozdrtit a rozmělnit nečistoty před odčerpáním. Nejkvalitnější čerpadla jsou schopna vyčerpat vodu, která obsahuje například hygienické pomůcky nebo textilie.

Jak pečovat o kalové čerpadlo?

Kalová čerpadla mají robustní konstrukci a vyžadují minimální údržbu. Je důležité pravidelně odstraňovat nečistoty z umístěného sacího koše. Po skončení čerpání je také vhodné čerpadlo propláchnout čistou vodou, aby se odstranily zbytky nečistot. Tímto způsobem udržíte čerpadlo v dobrém stavu a zajišťujete jeho dlouhou životnost.

Autor: Simon Křižák