Hořák s dálkovým ovládáním MIG / MAG hořák vodou chlazený 
Jmenovitý proud: 250A CO2 220A směsný plyn, EN60974-7 @ DZ = 60%, Ø drátu 0,8 do 1,2 mm 

Můžete měnit proud 
Můžete doladit oblouk 
Můžete vybírat uloženou ,,práci“