Regulátor tlaku plynu - nastavitelný výstupní
tlak 1 - 4 bary, max. tok plynu 12 kg/hod.,
vstup W21,8LH pro připojení na 10kg PB
bombu, výstup 3/8" LH.