Pásová pila PMS 170/210 MO patří mezi nejpopulárnější gravitační pásové pily na trhu s více jak tisíci prodanými kusy za deset let. Konstrukce stroje je osvědčená a neměnná, což zajišťuje stabilní dodávky všech komponentů stroje i po deseti letech provozu. Ovládání stroje je uzpůsobeno tak, aby obsluha vykonávala co nejmíň zbytečných pohybů při seřizování pásové pily. Stroj se také vyznačuje velkou kvalitou mechanického zpracování. Na pile lze dělit konstrukční ocel i legovanou ocel v různé profilaci do maximální tloušťky 1mm včetně plných tyčí až do průměru 170mm.

Rameno pásové pily:

  • Rameno pily je jeden celistvý odlitý kus litiny, což je u kloubových pil nejlepší možné řešení. Litina díky svým mechanickým vlastnostem výborně absorbuje mikro-vibrace, které vznikají pří každém dělení pilovým pásem. 
  • Celková konstrukce ramene tedy zvyšuje životnost pilového pásu, protože eliminací mikro-vibrací dojde ke snížení tření mezí HSS zubem pilového pásu a řezanou ocelí. Robustní rameno pily je usazeno na kloubu s nezničitelnými kuželovými ložisky. Jeho vyvážení je uzpůsobeno tak, aby obsluze stačilo vyvinout jen málo síly pro jeho zvednutí i bez pomocí proti vratných pružin pro ruční řezání.

Řezání úkosů:

  • Gravitační pásová pila má snadné nastavení ramene do úhlu pomocí ruční zajišťovací páky. Na levou stranu až do úhlu 60°, kde lze řezat maximální do Ø70 mm. Při nastavení ramene do úhlu 45° lze řezat až do Ø120 mm.

Ruční a gravitační možnost řezání:

  • Pro menší rozměry a profilovou ocel lze využít ruční mód, kde je průtok na gravitačním válci povolen na maximum a proti vratné pružiny jsou nastaveny tak, aby zajišťovali mírný odpor obsluze pily při tlaku do řezu. Tento sytém umožňuje plynuleji regulovat lidskou sílu při tlaku ramene do řezu. 
  • Pás se spouští na rukojeti připevněné k ramenu
  • Neodmyslitelnou součástí je gravitační průtokový hydraulický válec, který umožňuje nastavení plynulého pohybu ramene do řezu. Natavení posuvu do řezu na válci je přesné a umožňuje Vám přesně reagovat na daný průřez řezaného materiálu na pile, který se v průběhu řezu mění. Při zvýšení zátěže, kterou doprovází zvýšení vibrací a hluku lze posuv jednoduše stáhnout a docílit co nejpřesnějšího řezu a co nejvyšší životnosti pilového pásu. Na průtokovém válci je koncový spínač, který vypne běh pilového pásu po dokončení řezu, což je výhodné u větších průřezů, kde samotný řez trvá i několik minut.

Upínání materiálu:

  • Osvědčený systém upínání materiálu, kde rychle nastavíte polohu posuvné čelisti svěráku za pomocí ručního kola. K pevnému uchopení materiálu slouží polohovatelná litinová páka, která zajistí pevné svěření různých profilací materiálu včetně rotačních tyčí, kde jsou styčné body uchopení nejmenší. 
  • Pevné uchopení materiálu ve svěráku je velmi důležité, protože jakýkoliv pohyb děleného materiálu při řezu znamená zničení pilového pásu.

Čistící kartáček:

  • Pila má volně uložený čistící kartáček, který vynáší ocelové třísky ze zubové mezery pilového pásu, a tím prodlužuje jeho životnost. Kartáček lze výškově nastavit dle jeho postupného opotřebení.

Chlazení pily:

  • Chlazení pily je praktický vyvedeno do vodících kostek pro co nejvyšší účinnost chlazení. Cyklus chlazení se spouští automaticky s pilových pásem a lze ho snadno regulovat na škrtícím ventilu. Nádrž chlazení je snadno dostupná pro pohledné čištění. Součásti pily je odkapávací plech.

Technické parametry:

Napětí: 400 V
Motor: 0,75 kW
Rozměr pásu: 2110 x 20 x 0,9 mm
Rychlost pásu: 40, 80 m/min.
Maximální řezný průměr: 170 mm
Rozměry stroje: 1500 x 800 x 1620 mm
Hmotnost stroje: 156 kg
Hmotnost balení: 170 kg

Maximální rozměry řezaného materiálu:
Profil kulatý / Profil čtvercový / Profil obdélníkový
0° 170 mm / 170 x 170 mm / 210 x 95 mm
45° 120 mm / 110 x 110 mm / -
60° 70 mm / 60 x 60 mm / -

Příslušenství k pile PMS 170/210 MO:
K pásové pile PMS 170/210 MO lze dokoupit různorodé příslušenství jako dopravníky, které se připevňují přímo ke stroji. Zadní dopravník má 2000m a lze ho napojovat na sebe do požadované délky. Přední dopravník má délku 3000mm a mechanický doraz pro nastavení délek řezu. V nabídce je také tenzometr pro indikaci napnutí pilového pásu a laserová ryska, která projektuje budoucí řeznou líni na dělený materiál.