Chladící kapalina PARAMO do pásových pil Pilana PMS i jiných. Je velice stabilní plně minerální obráběcí kapalina určená zejména pro obrábění na univerzálních obráběcích strojích. Její výrazný mazací účinek nachází uplatnění při obrábění lehkých slitin, špatně obrobitelných ocelí a slitin barevných kovů. V těchto materiálech zvládá při vyšších koncentracích i velice obtížné obráběcí operace.

Emulgační ropné oleje PARAMO, jsou směsi ropných olejových frakcí, emulgátorů, inhibitorů koroze a biocidů proti předčasnému mikrobiálnímu rozkladu. S vodou tvoří stálou mléčnou emulzi. Chladicí kapalina pro obrábění s přesně definovanou geometrií nástroje (soustružení, frézování, vrtání, řezání apod.) i pro broušení.

Přípravu obráběcí kapaliny je nutné provádět tak, aby byl emulgační olej za stálého míchání přiléván do vody, ne opačně.

Charakteristické vlastnosti:
- výborně emulguje a s vodou tvoří mléčnou emulzi; 
- emulze má vysokou mazací, chladící a oplachovací schopnost; -
- vyznačuje se odolností vůči působení mikroorganismů, znamenající dlouhodobou životnost kapaliny, kdy se pH kapaliny udržuje dlouhodobě na konstantní hodnotě (pufrovací schopnost);
- emulze má výborné protikorozní vlastnosti, velmi dobrou smáčivost a odlučivost cizího oleje a minimální sklon k pěnění;
- před první náplní kapaliny je vhodné chladící systém stroje vyčistit

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.