Data NC z CAM systému jsou optimalizována během zpracování on-line. Výsledkem je vysoce kvalitní povrch frézování složitých povrchů. To je zejména případ geometricky složitých tvarových dílů v automobilovém nebo leteckém průmyslu.