Čtečka DXF verze 4.7


Funkce:

Import dat DXF
Potlačování grafických rovin (vrstvy)
Automatické sledování obrysu
Nulový bod obrobku obrysu / vývrtu