Moderní mikroprocesorový přístroj pro diagnostiku, statické i dynamické zkoušení a čištění vstřikovačů/vstřikovacích ventilů zážehových/benzinových motorů se separátní ultrazvukovou čističkou umožňuje testování až 6 vstřikovačů zároveň. Přístroj disponuje přehledným ovládáním s kontrolním systémem využívajícím LCD-displej, má 6 průhledných, přesně kalibrovaných odměrných válců pro zachycování rozstříknutého paliva s podsvícením a vrchní upevňovací lištu s adaptéry pro upevňování vstřikovačů.

Při manuálním nebo automatickém testování lze

  • zjistit stav/výkon vstřikovačů/vstřikovacích ventilů,
  • vyhodnotit na základě reálné simulace i vizuálně úhel a kvalitu rozstřiku/paprsku paliva,
  • zjistit vstřikované množství paliva jednotlivých vstřikovačů,
  • exaktně zjistit rozdíly mezi jednotlivými vstřikovači,
  • vyhodnotit netěsnosti vstřikovačů,
  • simulovat různé provozní režimy motorů ve vazbě na vstřikování paliva atd.


Přístroj dále charakterizuje:
- unikátní testovací modus zejména na bázi změny nastavení hodnoty otevření vstřikovače, simulující pracovní podmínky motoru,
- vestavěný paměťový program, umožňující porovnání změn parametrů vstřikovačů před vyčištěním a po něm,
- vyspělá ochrana vstřikovačů se systémem automatického konstantního proudu a konstantního napěťového ovládání,
- otevřený a uzavřený testovací cyklus, umožňující testovat minimální cyklus otevření/uzavření vstřikovačů pro zjištění jejich kvality,
- na přání řada adaptérů pro připojování různých méně běžných typů vstřikovačů,
čisticí systém pro zkoušení a čištění jednoho nebo více vstřikovačů ve stejnou dobu, reverzní čištění a také čištění ultrazvukem,
- automatický systém recyklace zkušební kapaliny atd.

Přístroj je dokompletován připojenou čističkou/myčkou s časovačem, umístěnou na boku skříně přístroje. Ve vaničce s čisticí kapalinou lze pomocí ultrazvuku čistit nejenom vstřikovací ventily, ale využívat ji i na speciální čištění dalších dílů.

Parametry:
napájení: 230 V/ 50 Hz
provozní teplota: +10°C až +40°C
pracovní otáčky: 0 - 9950 min-1 (variabilně po 50 min-1)
vstřikovací pulsy: 0 - 9900 pulzů (variabilně po 100 pulsech)
modulace šířkou impulsu: 0 - 20 ms (zvyšování po 0,1 ms)
doba vstřikovacího cyklu: 0 - 10 min
systémový tlak: 0 - 6,5 bar s variabilní regulací