Sestava k lisu 30 t s hydraulicko-pneumatickou pumpou Matabro MB-SET30TAH,

Sestava k lisu 30 t s hydraulicko-pneumatickou pumpou Matabro MB-SET30TAH obsahuje následující:

  • Píst s tlakem 30 tun: Hlavní součást lisu, která vytváří tlak potřebný pro provádění lisování. Je vyrobena z kvalitní pevné oceli a je určena k manipulaci s materiálem a vytváření potřebného tlaku.
  • Hydraulická pumpa: Slouží k vytváření hydraulického tlaku potřebného pro pohyb pístu. Pumpa je již od výroby naplněna hydraulickým olejem a je připravena k použití.
  • Vysokotlaká hadice: Slouží k propojení hydraulické pumpy s lisem a umožňuje přenos hydraulického tlaku na píst.
  • Hadice ke kompresoru: Slouží k připojení lisu k kompresoru vzduchu, což může být potřebné pro určité operace lisování.
  • Manometr: Slouží k měření hydraulického tlaku v lisu. Poskytuje uživateli informace o tom, jaký tlak je v lisu vytvářen, což je důležité pro správné provedení lisovacího procesu.