Wolframová elektroda pro svařování nerez oceli, mědi a titanu stejnosměrným proudem s obsahem oxidu thoria (ThO2).