Přídavný hák, který slouží buď na strhávání zaklíněných větví nebo na vynášení šplhacího lana a jeho přehození přes větev