*Volitelné příslušenství , pouze ke stroji SMV 50 2-24SM!!