Koncová tryska na horkou vodu úhel rozstřiku 25°, FASA-Lavor 

 

pro stroje: Maxima XXL 1521 LP