Bazické elektrody vhodné pro svařování namáhaných konstrukcí, tlakových nádob, potrubí a kotlů z oceli do pevnosti 480 Mpa. Vhodná ke svařování betonářských ocelí.

Svárový kov: Svářecí proud:

Rm: 540 Mpa C: 0,07% 2,0 40-70A

Re: 420 Mpa Mn: 1,17% 2,5 60-90A

AS: 27% Si 0,28% 3,2 90-130A

KV: 100 J (-20%) 4,0 150-190A

Přesoušení elektrod 300º-350ºC