Olejový přimazávač slouží k přimazávání tlakového
vzduchu pro pneumatické nářadí.