Pro montáž jednoho nebo více spojených filtrů na zeď.