Splňuje ekologická a kvalitativn provozní kritéria

Zcela nahrazuje křemičitý písek

Je inertní, nereaguje s ostatními látkami a nepůsobí tak na své okolí

Typ C je mletá tavenina ve formě granulované skloviny o zrnitosti 0,2 – 1,8 mm

Tento materiál je vhodný pro všechny běžné tryskací pistole a pískovaní zařízení

Neobsahuje škodlivé látky