• Splňuje ekologická a kvalitativn provozní kritéria
  • Zcela nahrazuje křemičitý písek
  • Je inertní, nereaguje s ostatními látkami a nepůsobí tak na své okolí
  • Typ C je mletá tavenina ve formě granulované skloviny o zrnitosti 0,2 – 1,8 mm
  • Tento materiál je vhodný pro všechny běžné tryskací pistole a pískovaní zařízení
  • Neobsahuje škodlivé látky