Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.

Ochrana ABE1 - ochrana proti organickým parám a plynům s bodem varu vyšším než 65 °C, anorganickým plynům a parám a kyselým plynům, při manipulaci s oxidem siřičitým, kyselinou chlorovodíkovou a při lakovnáí polyuretanovými laky.

Normy:    EN 14387