Tyto filtry lze použít s polomaskou řady 6000, 7500 a nebo s celoobličejovou maskou řady 6000.

Ochrana P3 - ochrana proti vysoké koncentraci prachu / aerosolu.

Normy:   EN 143