Elektronické nastavení polohy zadního válce pomocí ovládacího panelu s digitálním ukazatelem.


- Vysoká přesnost opakovaného nastavení
- Ideální pro sériovou výrobu