Mezideska 030-180

Použití mezidesky umožňuje náročnější prostorové ohyby
- posouvá jednoduchým způsobem osu ohýbání mimo stojan.