• litý minerální materiál tlumí vibrace 6 x rychleji než GG 25 a až 10 x rychleji než ocel
 • kromě toho je stroj pozoruhodný díky plynulosti a maximální přesnosti, přičemž nevzniká příliš vysoká teplota
 • konstrukce umožňuje vynikající rovinnost broušeného povrchu a konstantní rozměrovou přesnost, která při použití běžných strojních konceptů není možná
 • kromě vynikající pevnosti se tento materiál vyznačuje také výbornou tepelnou stabilitou
 • Lineární valivá vedení ve všech osách poskytují výbornou tuhost, přesnost a optimální rozložení zatížení
 • výkonné servomotory a kuličkové šrouby ve všech osách zajišťují rovnoměrný posuv
 • charakteristiku pohonu svislé osy završují speciálně vybraný kuličkový šroub zvýšené třídy přesnosti (C2) a lineární stupnice s ručním odečtem
 • všechny osy je možné přesně umístit pomocí elektronického ručního kolečka
 • hlava brusného vřetene je těžká a solidně provedená a běží v bezúdržbových, předepnutých přesných kuličkových ložiskách s kosoúhlým stykem
 • automatické centrální mazání minimalizuje požadavky na údržbu
 • pro speciální způsobu využití a materiály jsou k dispozici volitelná vakuová upínací zařízení
 • Řízení Siemens 828D s balíčkem pro broušení, srovnávacími cykly a funkcí broušení profilů

špičkový specialista na náročné obrábění frézováním

Nejdůležitější novinky

 • kompaktní, robusní a bezúdržbový panel obsluhy CNC
 • komfortní zadávání programů a parametrů pomocí klávesnice QWERTY
 • nejvyšší pracovní přesnost
 • inteligentní kinematické transformace pro obrábění válcovitých obrobků ve vychýlených rovinách obrobků
 • technologický paket SINUMERIK MDynamics s s novými funkcemi prostředí Advanced Surface: perfektní povrchy obrobků a nejkratší časy obrábění při výrobě forem
 • ShopMill: nejkratší čas programování při výrobě jednotlivých dílů a malých sérií
 • programGUIDE: nejkratší čas obrábění a maximální flexibilita při výrobě velkých sérií
 • jedinečné spektrum technologických cyklů - od obrábění libovolných frézovaných obrysů s identifikací zbývajícího materiálu až po měření v procesu
 • prvky animace: jedinečná podpora obsluhy a programování se sekvencemi vyobrazení pohybu
 • nejmodernější přenos dat přes USB-Stick, CF-kartu a podnikovou síť (Ethernet)
 • Easy Message: maximální využitelnost stroje dosažená sledováním procesu pomocí textových zpráv (SMS)

Hardware CNC

 • výkonné řízení CNC, založené na použití panelu obsluhy
 • robusní čelní strana panelu obsluhy, tlakově litý z hořčíkové slitiny
 • integrována plnohodnotná klávesnice QWERTY
 • 10,4´´ TFT barevný dísplay
 • bezúdržbový design (není nutná záložní baterie)

CNC-řídící funkce a údaje

 • technologický paket SINUMERIK MDynamics s prostředím Advanced Surface pro aplikace výroby forem
 • čas změny vět : ~2 ms (PPU 260/261) /~1 ms (PPU 280/281)
 • počet vět Look Ahead: 100 (PPU 260/261) / 150 (PPU 280/281)
 • zrychlení s omezením rázů
 • dynamická regulace
 • 4 osá souběžná interpolace (X,Y.Z, osa otáčení)
 • lineární, kruhová a šroubovicová interpolace
 • řezání vnitřních závitů bez vyrovnávacího pouzdra a frézování závitů
 • orientované zastavení vřetena
 • přepínání palce/metricky
 • koncept FRAME pro individuální transformace, rotace, změny měřítka a zrcadlení
 • 100 nastaveitelných posunů nulových bodů
 • synchronní akce a rychlé provádění pomocných funkcí

CNC-technologické cykly

 • jsou k dispozici technologické cykly pro programování pracovních kroků programGUIDE a ShopMill
 • velký výběr vrtacích cyklů
 • velký výběr frézovacích cyklů pro standardní geometrii
 • velký výběr vzorů umístění pro vrtací a frézovací operace
 • High Speed Settings pro aplikace při výrobě forem
 • počítač geometrie pro volné zadávání obrysů
 • cyklus opracování výřezů / výstupků v obrysu s ostrůvky

grafické funkce

 • prvky animace: nápověda pro parametry opracování se sekvencemi vyobrazení pohybu
 • grafický systém nápovědy online, srovnatelný s PC
 • grafická CNC silumace a zobrazení rovin

CNC-správa nástrojů

 • zobrazení údajů o nástroji a zásobníku v jednom obrázku
 • správa nástrojů s čitelným označením nástrojů
 • funkce zakládání a odebírání pro jednoduché přiřazení zásobníků
 • počet břitů nástroje:256 (PPU 260/261) / 512 (PPU 280/281)
 • správa nástrojů s hlídáním životnosti nástrojů

Standardní výbava

 • Řízení Siemens 828D
 • Elektromagnetická svěrací příložka
 • systém chlazení chladicí kapalinou
 • Osa Y s lineární stupnicí
 • elektrické ruční kolečko
 • automatické centrální mazání
 • orovnávač brusných kotoučů
 • objímka brusných kotoučů
 • pracovní svítilna LED
 • vyvažovací trn
 • zcela uzavřená skříň
 • Instalační a adjustační materiál
 • Schránka s nástroji
 • Návod k obsluze
Technické parametry:
Pracovní prostor
obrobek, hmotnost (max.) 450 kg
vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu 620 mm
rozměry stolu 400x800 mm
drážky T, šířka 14 mm
počet drážek T 3 ks
dělení (elektronické ruční kolečko) osy Y 0,001 mm/min
Dráha pojezdu
dráha pojezdu - osa X 930 mm
dráha pojezdu - osa Y 430 mm
hlavní vřeteno
otáčky vřetena 50 - 2.300 1/min
Rychlý chod
rychlý chod v ose X 1.000 - 40.000 mm/min
rychlý chod v ose Y 1.200 mm/min
rychlý chod v ose Z 1.000 - 12.000 mm/min
přesnosti
polohovací přesnost v ose Y 0,0015 mm
opakovaná přesnost - osa Y 0,001 mm
výkony pohonů
servomotor osy X 3,1 kW
výkon motoru hlavního pohonu 5,3 kW
servomotor osy Z a Y 2,3 kW
míry a váhy
rozměry brusných kotoučů 400x40x127 mm
rozměry 2,8x2,43x2,4 m
hmotnost 5.000 kg
SKU 122450