Tiger 170 TIG ES

Svařovací invertory s digitálním řízením, jsou profesionální invertorové svařovací stroje třetí generace konstruovány s využitím IGBT technologie s rychlou mikroprocesorovou regulací - FAST CONTROL. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli 125 A na 100%) a výkonem, nízkou spotřebou el. energie, vynikajícími svařovacími vlastnostmi, jsou lehké, malých rozměrů a hlavně spolehlivé. Řídící elektronika je vyráběna SMD technologií. 

Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Stroje jsou vybaveny mikroprocesorovým řízením a displejem zobrazujícím nastavené hodnoty. 

Vybavení TIGER  170 TIG ES:

Přehledný displej zobrazující nastavené hodnoty

Jednoduchá a přehledná grafika s velkými tlačítky


MMA

Funkce HOT START

Funkce ARC FORCE

Funkce ANTI STICK - při zkratu svař. elektrody automaticky klesne proud na hodnotu 10 A

V.R.D. bezpečnostní systém MMA

TIG ES

Funkce TIG ES - klidovém stavu je na výstupních konektorech 12V - invertor je ve vypnutém stavu. Při dotyku wolframovou elektrodou se invertor automaticky zapne.

TIG PULS svařování - pro svařování tenkých materiálů

TIG DOWN SLOPE - vyplnění kráteru

TIG koncový proud


Svařování metodou MMA
Perfektní zapálení svařovacího oblouku zabezpečuje funkce HOT START která je jednoduše nastavitelná ve dvou úrovních. HOT START - "startovací proud" je možné nastavit v rozmezí 0 (vypnuto) až na hodnotu o 70% vyšší než je nastavený svařovací proud. Dále je možné nastavit délku trvání HOT STARTu v závislosti na podmínkách svařování. Bezchybné zapálení oblouku podporuje napětí na prázdno 85V.


Stroje TIGER TIG ES jsou standardně vybaveny bezpečnostní funkcí V.R.D. (Voltage Reduce Device). Funkce se dá jednoduchým způsobem zapnout a následně vypnout což je signalizováno symboly na displeji. V.R.D. nabízí zvýšenou bezpečnost při práci a manipulaci se zapnutým strojem. V.R.D automaticky snižuje napětí na prázdno na bezpečnou hodnotu 15V po dobu kdy obsluha nesvařuje. Jakmile se svářeč dotkne elektrodou svařovaného materiálu, napětí se okamžitě zvýší na hodnotu 85V na prázdno (po dobu 5 sec.) a spustí se funkce HOT START, čímž je zajištěn bezproblémový start.

Svařování metodou TIG
Stroje jsou vybavené precizním dotykovým zapalováním oblouku TIG ES. ES zajišťuje bezpečný start v TIG a velmi nízké opotřebení wolframové elektrody při startu. Elektronika umožňuje nastavení funkce DOWN SLOPE - vyplnění kráteru na konci svařovacího procesu a nastavení pulsace v rozsahu až do 500 Hz pro svařování velmi tenkých nerezových a dalších materiálů. Pro precizní zakončení svařovacího procesu je možné nastavit koncový proud.
Aktivace zakončení svařovacího procesu se provádí jednoduchým oddálením a následným přiblížením wolframové elektrody. Svařovací oblouk snižuje po nastavenou dobu (0-5 sec.) intenzitu až do úplného vypnutí - "vyplnění kráteru". Takto vybavené stroje TIGER TIG ES s jednoduchým ovládáním a nastavováním parametrů jsou všestranně použitelné téměř ve všech aplikacích svařování MMA a TIG/WIG.

Mikroprocesorové řízení umožňuje:
V MMA metodě:

Nastavení funkce HOT START - % navýšení proudu, popř. vypnutí funkce

Nastavení času doběhu funkce HOT START

Zapnutí a vypnutí bezpečnostní funkce V.R.D.

Nastavení svařovacího proudu


V TIG metodě:

Zapnutí funkce PULS a její nastavení v rozsahu frekvence 0,5 - 500 Hz

Zapnutí funkce as doběhu svařovacího proudu - DOWN SLOPE a její nastavení v rozsahu 0,1 - 5 sec.

Nastavení koncového svařovacího proudu od 10 A

Nastavení svařovacího proudu

Přiblížení wolframové elektrody ke svařovanému materiálu

Dotyk wolframové elektrody svařovaného materiálu

Oddálení wolframové elektrody a zapálení svařovacího oblouku pomocí ES - velmi nízké opotřebení wolframové elektrody dotykem

Svařovací proces

Zakončení svařovacího procesu a aktivace DOWN SLOPE (vyplnění kráteru) se provádí oddálením wolframové elektrody na cca 8-10 mm od svařovaného materiálu

Opětovné přiblížení - svařovací proud se snižuje po nastavenou dobu (0 až 5 sec.) na nastavenou hodnotu koncového proudu (nap. 10A) - vyplnění kráteru

Zakončení svařovacího procesu

Digitální řízení automaticky vypne svařovací proces

Technické parametry:

Vstupní napětí 50/60 Hz: 1x230 V
Jištění: 20 A
Rozsah svařovacího proudu: 10-170 A
Zatěžovatel 100%: 125 A
Zatěžovatel 60%: 140 A
Zatěžovatel při max. I: 25%
Napětí na prázdno: 88 V
Krytí: IP 23 S
Rychlospojka: 10-25
Rozměry DxŠxV: 310 x 143 x 220 mm
Hmotnost: 5,9 kg