Soustruhy, SKZ - 92. Zvláštní příslušenství pro soustruhy na dřevo. Výhodné pro tvarové soustružení v sériích a pod.