Řetězový ruční kladkostroj je zařízení, které je určeno pro zvedání a spouštění břemen ve svislém směru. Při použití musí být kladkostroj řádně upevněn (např. na jeřábové kočce), upevňovací body musí mít dvojnásobnou nosnost než samotný kladkostroj. Břemeno zvednete zatáhnutím řetězu ve směru hodinových ručiček. Zatáhnete-li za řetěz opačným směrem, oddělí se ruční kolo od brzdového sedla, rohatkový disk kontrolovaný zarážkou se uvolní a náklad se lehce sesune dolů.

Technické parametry:

Typ: ruční
Max. zdvih: 3 m
Nosnost (max. zatížení): 500 kg
Hmotnost: 20 kg