Automatická plnička klimatizací Golemtech Clima KC100, vyráběná v Itálii za úzké spolupráce s techniky Golemtech, ideální volba pro český trh. Pohodlné ovládání přes grafické rozhraní. Plnička klimatizace umožňuje u systémů s chladivem r1234yf automaticky provést následující operace, které je samozejmě možnost provést i jednotlivě.

Základní funkce:

ODSÁTÍ – odsaje z A/C okruhu vozidla chladivo do vnitřního zásobníku ( zbavené oleje, atd. )

VAKUOVÁNÍ – vytvoří v A/C okruhu vozidla vakuum

TEST TĚSNOSTI – zjišťuje těsnost okruhu

VSTŘIK OLEJE – vstřik nového oleje do okruhu - elektronicky dle zvoleného množství

PLNĚNÍ – naplnění A/C okruhu chladivem - elektronicky dle zvoleného množství

Nadstandardní funkce:

DATABÁZE HODNOT - obsahuje výrobci předepsané množství chladiva a oleje pro osobní, dodávkové i pracovní stroje

MENU V ČEŠTINĚ - kompletní ovládání v českém jazyce

PROPLACH SYSTÉMU - umožňuje, za pomoci speciální sady, proplach A/C systému bez nutnosti demontáže jednotlivých dílů, nebo proplach demontovaného kompresoru.

VYHŘÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU - automaticky spustí vyhřívání zásobníku s chladivem pro vyšší tlak při nízkých pracovních teplotách.

VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ -umožňuje provádět čištění vnitřního okruhu, tato funkce je užitečná i pro ošetření chladiva ve vnitřním zásobníku

TISK PROVEDENÝCH OPERACÍ - vytiskne report o provedené operaci (volitelné příslušenství)

Samozřejmostí jsou automatické bezpečnostní funkce, přetlakové ventily, chybová hlášení na displeji, upozornění na potřeby servisu, přizpůsobení délky hadic, interní testy, možnost přizpůsobení množství vstřikovaného chladiva i oleje ( dle místních podmínek ), možnost zobrazení a tisku množství spotřebovaných náplní.

Technické parametry:

Kompresor: hermetický s rekuperovaným teplem

Výkon: 250 W

Kapacita odsávání (kapalné skupenství): 300 g/min

Vývěva: jednostupňová

Kapacita vývěvy: 70 l/min

Podtlak: 0,1 mbar

Podtlaková zkouška: automaticky se zvukovým upozorněním

Úložná lahev: s výhřevem a bezpečnostním ventilem

Kapacita lahve: 12,5 kg

Nízkotlaké a vysokotlaké tlakoměry: třída 1

Přesnost stupnice: ± 5 g

Napájení: 230 V / 50 Hz

Délka hadice: 3 m každá

Rozměry zařízení: 500 x 520 x 950 mm

Hmotnost: 100 kg