Slouží k odhalení skrytých materiálů například ve zdi nebo v podlaze, detekovatelné materiály: železné a neželezné kovy, měděné vodiče pod napětím, dřevo. Akustická a světelná signalizace. Funkce ZOOM pro přesnou lokalizaci hledaného objektu. Funkce digitální vodováhy.

Technické parametry:

hloubka detekce:

železné kovy: 100mm

neželezné kovy (měď): 80mm

měděné vodiče pod napětím: 50mm

dřevo: 20mm

baterie 1x9V typ 6F22