Infračervený laserový teploměr s bodovým laserovým zaměřovačem vysoké kvality v plastovém kufříku slouží k bezdotykovému měření teploty. Teploměr snímá vyzařované tepelné vlnění, které vystupuje z povrchu materiálu. Laserový fixační paprsek označuje červeným bodem střed snímané plochy a slouží ke snadnějšímu zaměření místa, kde je třeba změřit povrchovou teplotu. Změřená teplota je průměrná teplota snímané plochy. Čím menší je snímaná plocha, tím přesnější je změřená teplota. Průměr snímané plochy se zvětšuje se zvětšující vzdáleností v optickém poměru 12:1 (např. ve vzdálenosti od přístroje 120 mm je průměr snímané plochy 10 mm).

Kromě standardních měřicích funkcí má přístroj:
- nastavitelnou hodnotu alarmu vysoké nebo nízké teploty s optickým ukazatelem při překročení těchto hodnot,
- nastavitelnou emisivitu a automatické ukládání dat.

Uplatní se zejména při bezkontaktním měření teploty různých agregátů a součástí (ložisek, provozních potrubí, výměníků, klimatizací atd.). i v obtížně přístupných místech.

Parametry:

napájení
rozsah měření
přesnost  
doba reakce
vzdálenost - velikost spotu
rozsah pracovní teploty
relativní vlhkost okolního prostředí  
rozměry
hmotnost balení vč. baterie
baterie 9 V
-50°C až +700°C
0-700° ± 1,5°C nebo ± 1,5 %, -50°C-0°C ± 3,0°C
< 500 ms
12:1
0°C - 40°C
10-95 %
175x100x49 mm
230 g